FN:s generalsekreterare utnämnde Matti Pellonpää till direktionen för upprättande av ett register över skador orsakade av den israeliska barriären

Pressmeddelande 84/2007
14.5.2007

FN:s generalsekreterare har utnämnt domaren i högsta förvaltningsdomstolen, regeringsrådet Matti Pellonpää till direktionen som skall upprätta ett register över skador som den israeliska barriären orsakar palestinierna. Den oberoende tremannadirektionen definierar reglerna och verksamhetsformerna för registret och administrerar verksamheten efter upprättandet. Registret upprättas i Wien.

I direktionen ingår förutom Pellonpää amerikanen Michael F. Raboin och japanen Harumi Hori. I valet av direktionsmedlemmar betonades obundenhet, objektivitet, trovärdighet och ett internationellt etablerat anseende.

Det nya registret baserar sig på Internationella domstolens rådgivande utslag om barriärbygget, som publicerades i juli 2004, och resolutionerna från FN:s generalförsamlings specialsessioner från 2004 och 2006, där FN:s generalsekreterare ombads upprätta ett register över de skador som barriären orsakar.

Regeringsrådet Pellonpää har tidigare bland annat varit domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Sofie From-Emmesberger, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5406