FN:s råd för mänskliga rättigheter sänder utvärderingsmission till Darfur

Pressmeddelande 527/2006
13.13.2006

FN:s råd för de mänskliga rättigheterna beslutade i dag att sända en mission till Darfur för att utvärdera situationen för de mänskliga rättigheterna i regionen. Missionen består av fem högt kvalificerade personer som utnämns av rådets ordförande. Den skall objektivt utvärdera fakta och ge konkreta rekommendationer om hur situationen för de mänskliga rättigheterna kunde förbättras i Darfur. Missionen skall avlägga en rapport om sina slutsatser vid rådets nästa session i mars 2007.

Initiativet till att rådet för mänskliga rättigheter skulle hålla ett särskilt möte om Darfur togs av Finland den 30 november. Initiativet stöddes av 65 länder från alla regionala grupper.

EU välkomnar det samförstånd som det särskilda mötet nådde i fråga om uppdraget. Det två dagar långa mötet erbjöd ett tillfälle till omfattande diskussion. Även om det förekom divergerande åsikter om situationen i regionen lyckades rådets 47 medlemsstater enas om en praktisk uppföljning.

Beslutet sänder en viktig signal om att det nyligen inrättade rådet för mänskliga rättigheter kan uppfylla sitt mandat och förmår vidta objektiva, icke-selektiva och universella åtgärder. EU betonar vikten av att missionen kommer att tillsättas utan dröjsmål och att den snabbt skall inleda sitt arbete.

Det särskilda mötet inleddes på tisdagen med ett meddelande från FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som vädjade till rådet att sända ut en grupp oberoende och internationellt erkända experter för att evaluera den allvarliga situationen. I sitt skriftliga meddelande till rådet underströk Jan Egeland, undergeneralsekreterare för humanitära frågor och samordnare för hjälpinsatser, att mötet eventuellt är den sista chansen att hindra situationen i Darfurregionen att utmynna i en katastrof.

FN uppskattar att över 200 000 människor har omkommit sedan konflikten i Darfur bröt ut. Därtill har minst två miljoner tvingats lämna sina hem på grund av striderna i Darfur. Under de senaste veckorna har våldet trappats upp och för endast några dagar sedan tvingade det ökade våldet och attackerna mot hjälparbetare FN att inleda evakuering av sin personal från delar av Darfur.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Johanna Suurpää, utrikesministeriet, tfn 040 724 0287, och ambassadrådet Katri Silfverberg, Finlands ständiga FN-representation i Genève, tfn +41 79 644 3708

ihmisoikeudet