Ute efter gemensamma lösningar – Finland betonar sin arktiska kompetens under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet

Pressmeddelande 80/2017
5.5.2017

Finland vill främja samarbete och utnyttja sin arktiska kompetens under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. I sitt ordförandeskapsprogram prioriterar Finland miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Enligt programmet ska det arktiska samarbetet främjas speciellt i fråga om miljöskydd, meteorologi, kommunikationsförbindelser och utbildning. I rådets arbete betonas genomförandet av Paris klimatavtal och FN:s handlingsplan för hållbar utveckling Agenda 2030. Finland fortsätter rådets långsiktiga arbete med klimatförändringar och främjande av hållbar utveckling.

“Klimatets uppvärmning har en betydlig inverkan på miljön och levnadsförhållandena inom den arktiska regionen”, säger utrikesminister Timo Soini. “Finland vill främja det arktiska samarbetet, eftersom ett stabilt och livskraftigt Arktis är även i finländarnas intresse.”

Programmets målsättningar baserar sig på riktlinjerna i Finlands arktiska strategi, och vid beredningen av programmet har Finland konsulterat de andra medlemsländerna i rådet och organisationer för ursprungsfolken i regionen.

Enligt preliminära planer ska ett arktiskt miljöministermöte ordnas i Finland 2018. Det meteorologiska samarbetet ska utvecklas i samarbete med Meteorologiska institutet och Meteorologiska världsorganisationen. Kommunikationsförbindelserna ska förbättras i samarbete med Arktiska ekonomiska rådet och lärarutbildningen inom den arktiska regionen ska utvecklas i samarbete med University of the Arctic. Sjösäkerheten ska förbättras inom ramen för i Arktiska kustbevakningsforumet.

Ordförandeskapet utnyttjas också för att lyfta fram Finlands kunnande i arktiska frågor. Den arktiska kompetensen ska presenteras vid internationella evenemang och möten som ordnas i Finland och utomlands.

Finland är beredd att arrangera ett toppmöte med Arktisfokus under sitt ordförandeskap, förutsatt att det internationella läget tillåter det och man kan komma överens om en tillräckligt tung agenda.

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och USA:s regeringar. I rådets arbete deltar också företrädare för regionens ursprungsbefolkningar. Arbetet i rådet fokuserar på att följa miljöns tillstånd, identifiera föroreningsrisker, föregripa miljöolyckor, främja hållbar utveckling, bevara naturens mångfald och bevaka särskilda frågor i de arktiska havsområdena.

Finland övertar det tvååriga ordförandeskapet i Arktiska rådet den 11 maj vid rådets utrikesministermöte i Fairbanks, Alaska i Förenta staterna.

Gemensamma lösningar - Program för finländska orförandeskapet i Arktiska rådet 2017-2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 6 sidor, 36 kb)

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis, tfn 050 462 4471

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.