Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen moninkertaisti Suomen ja Helsingin näkyvyyden

Suomi nähtiin ulkomaisissa verkkoartikkeleissa ja sosiaalisen median keskusteluissa pääasiassa positiivisessa tai neutraalissa valossa. Tuoreen media-analyysin mukaan Helsinki onnistui hyvin hyödyntämään hetkensä kansainvälisen median valokeilassa.

Ulkoministeriön ja Helsingin kaupungin teettämissä medianäkyvyys- ja verkostoanalyyseissä selvitettiin, miten Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen vaikutti Suomesta ja Helsingistä käytyyn keskusteluun sosiaalisessa mediassa sekä verkkomedioissa. Analyyseissä katsottiin sekä sisällöllisiä että määrällisiä tuloksia Suomi- ja Helsinki -asiasanoilla sekä vertailtiin niitä kesäkuun viikkoihin.

Seurantajaksolla 2.-20.7. kansainvälisiä digitaalisen uutismedian artikkeleita kertyi yhteensä yli 343 000 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu potentiaalinen tavoittavuus on 342 miljardia näyttökertaa. Huomattavasti eniten artikkeleita julkaistiin Yhdysvalloissa, sitten Venäjällä ja Iso-Britanniassa. Helsingin saama näkyvyys tapaamisesta on laskennalliselta arvoltaan 3,2 miljardia euroa.

Suurin osa verkkoartikkeleista keskittyi tapaamisesta kertomiseen. Helsinki ja Suomi mainittiin tapahtumapaikkana joko neutraaliin tai positiiviseen sävyyn. Osassa avattiin kuitenkin tapaamisen isäntämaata ja kaupunkia hieman enemmän. Näkyvyyttä saivat erityisesti Helsingin sanomien kampanja, mielenosoitukset sekä kokouksen inspiroima olut. Mediakeskuksena toimineesta Finlandia-talosta kirjoitettiin myös lukuisa määrä ylistäviä artikkeleita.  

Sosiaalisessa mediassa seuranta-ajalla 26.6.-17.7. löytyi käytetyimmillä kymmenellä kielellä 404 546 osumaa, joissa mainittiin Trump, Putin sekä Suomi tai Helsinki. Kärkipäivänä 16. heinäkuuta löytyi 85 700 some-osumaa näillä hakusanoilla.  Sosiaalisen median osumien potentiaalinen tavoittavuus on yli 17 miljardia näyttökertaa. Tästä Facebookin osuus oli 9,4 miljardia ja Twitterin 7,6 miljardia. (Facebookin osalta tavoittavuutta voidaan laskea ainoastaan avoimilta sivustoilta, eli luvuista puuttuvat yksityiset, suljetut sivut.) Samalla ajanjaksolla Suomeen liittyvien sosiaalisen median sisältöjen potentiaalinen tavoittavuus, eli pelkästään #Finland –keskustelut ilman Trump ja Putin –asiasanoja, oli 571 miljoonaa.

Tapaamiseen liittyvissä keskusteluissa Suomi kuvataan liberaalina, kehittyneenä ja edistyksellisenä maana sekä eräänlaisena peilinä oman maan (Yhdysvallat, Venäjä) kehityksenkulkuun liittyen.  Verrattuna kesäkuun vertailujaksoon, Suomeen liittyvien viestien määrä kasvoi englanninkielisessä keskustelussa seitsenkertaiseksi ja venäjänkielisessä keskustelussa viisinkertaiseksi kokouksen aikana. Positiivista oli myös niiden uusien käyttäjien määrä, joka keskusteluun osallistui.

”Tämän mittaluokan näkyvyyttä ei voi ostaa rahalla. Helsingin tehtävä oli mahdollistaa kokoukselle parhaat mahdolliset puitteet ja tässä onnistuimme hyvin. Myönteinen näkyvyys vahvistaa Helsingin mainetta toimivana matkailukohteena, mutta myös kongressi- ja kokouskaupunkina,” sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

”Maakuvatyön näkökulmasta hyöty positiivisesta vierailukokemuksesta näkyy usein vasta pidemmällä aikavälillä. Välittömän näkyvyyden kannalta tilaisuus sekä ennen kaikkea suurten mediavaikuttajien lukuisat ylistävät viestit Suomesta nousevat kyllä erikoistapaukseksi", kertoo maakuvayksikön päällikkö Petra Theman ulkoministeriöstä.

 

Lisätiedot:

Analyysit toteuttivat Sometrik Oy ja Meltwater Oy

Mediaseurannan hakusanat: Helsinki Summit, Trump ja Putin (jolloin Helsinki tai Suomi mainittu), Helsinki2018

Potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu verkkosivujen uniikkeihin kuukausittaisiin kävijöihin sekä sosiaalisen median kanavien seuraajamääriin. Yleisesti arvioidaan,että noin 1/40 verkkomedioiden sekä sosiaalisen median kanavien seuraajista on oikeasti nähnyt kyseiset sisällöt.

Mainosarvon laskemiseen käytetään algoritmia, joka ottaa huomioon potentiaalisen tavoittavuuden. Laskukaava = potentiaalinen tavoittavuus x (1/40) x 0,37€.

Artikkeleiden sävyanalyysit on tehty osittain koneellisesti ja manuaalisesti.

 

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Laura Aalto, Helsinki Marketing, puh. +358 40 507 9660, laura.aalto@hel.fi

Maakuvayksikön päällikkö Petra Theman, ulkoministeriö, puh. +358 295 351 558, petra.theman@formin.fi

 

9.8.2018: Korjattu sana ihmistä -> näyttökertaa.