Förenta staternas svarsattack behandlades i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiskautskott


Förenta staterna har med sina allierades stöd inlett militära aktioner mot de organisationer som de anser vara ansvariga för terrordåden i Förenta staterna den 11 september. Läget behandlades av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott måndagen den 8 oktober.

Som konstaterades vid Europeiska unionens toppmöte är de attentat som drabbat Förenta staterna ett angrepp mot de öppna, demokratiska, toleranta och mångkulturella europeiska samhällena. Finland anser att de militära aktioner som Förenta staterna och dess allierade har inlett mot militära mål är berättigade i enlighet med de beslut som fattats av FN:s säkerhetsråd och EU:s toppmöte.

Det hot som terrorismen utgör elimineras inte med någon enstaka åtgärd. Det är fråga om ett långsiktigt internationellt samarbete som Finland, liksom de övriga länderna i Europeiska unionen, är redo för.

Utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet och presidenten diskuterade också beredskapen i Finland. Inrikesministeriet har gett instruktioner om höjd säkerhetsberedskap vid Förenta staternas och de allierades ambassader.

Utrikesministeriet har redan gett instruktioner om att resor till Afghanistan och Pakistan bör undvikas. Utrikesministeriet följer läget och ger vid behov ytterligare instruktioner gällande resandet.
Regeringen följer läget och sammanträder vid behov.