Förenta staternas specialrepresentant för Arktis, Papp till Finland

Pressmeddelande 20/2015
20.1.2015

Förenta staternas specialrepresentant för Arktis, amiral Robert J. Papp besöker Finland fredagen den 23 januari. Utrikesminister Erkki Tuomioja för officiella diskussioner med specialrepresentant Papp. Tema för diskussionerna är Finlands och Förenta staternas arktiska samarbete samt samarbetet i arktiska rådet. Förenta staterna inleder sitt ordförandeskap i Arktiska rådet i april 2015. Finland följer efter som ordförande för rådet 2017.

Under sitt besök träffar specialrepresentant Papp också utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund, besöker Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg Turva, Arctia Shippings isbrytare Urho och talar vid Utrikespolitiska institutets seminarium.

För mera information: arktiska tjänstemannen René Söderman, utrikesministeriet, tfn 0295 351 742Arktinen neuvosto
arktinen alue