Yhdessä seksuaalista väkivaltaa vastaan

Kuinka muuttaa kipu voimaksi? Ulkoministeriön ja Fidan järjestämässä webinaarissa rauhannobelisti, gynekologi Denis Mukwege kertoi työstään seksuaalisesta väkivallasta selviytyneiden auttamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Kongolainen gynekologi Denis Mukwege puhuu yleisölleen rauhallisesti ja suoraan. Siitä, miten naiset ovat sodan ensimmäisiä uhreja ja siitä, miten raiskauksia käytetään sodassa taktisena aseena. Hän tuntee asiansa: Mukwegen johtamassa Panzin sairaalassa on noin 20 vuoden aikana hoidettu yli 80 000 seksuaalisen väkivallan uhria. 

Turvallisuussyistä tallenteessa ei näy seksuaalista väkivaltaa kokeneen henkilön puheenvuoro.

Mukwegen työstä kertovassa, juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassa Naisten voima, kerrotaan näiden naisten kohtaloista. Mukwege kertoo naisten opettaneen hänelle, mitä vahvuus ja kyky muuttaa kipu voimaksi merkitsevät.

”Se tarkoittaa kykyä asettua raiskaajan ja hänen karmean tekonsa yläpuolelle sekä kykyä olla suostumatta vaikenemaan. Lisäksi on kykyä vastustaa epäoikeudenmukaisuutta sen sosiaalisissa, taloudellisissa, poliittisissa ja kulttuurisissa muodoissa - sitä epäoikeudenmukaisuutta, joka alistaa puolet ihmiskunnasta syrjinnälle”, Mukwege sanoo.

Hän korostaa, että silmien sulkemisella ainoastaan taataan rikoksentekijöiden rankaisematta jättäminen.

Rauhannobelisti painottaa, ettemme voi jättää naisia kantamaan yksin seksuaalisen väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden raskasta taakkaa.

”Miesten kaikkialla on oltava osa ratkaisua näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin jo pienestä pitäen. Ratkaisu piilee asenteidemme muokkaamisessa sekä sellaisten ajattelutapojen ja normien kyseenalaistamisessa, jotka tekevät naisista alempiarvoisia yhteiskunnissamme."

Sukupuolten epätasa-arvoon puututtava

Tilaisuudessa kuultiin myös Mukwegeltä apua saaneen, seksuaalista väkivaltaa kokeneen henkilön puheenvuoro. Hän kertoi seksuaalisen väkivallan seurauksista ja siitä, kuinka häntä naapurustossaan pyydettiin vaikenemaan asiasta. Hän myös peräänkuulutti hallitusten vastuuta.

Muut puheenvuorot käsittelivät muun muassa ulkoministeriön ja Fidan toimia seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi eri puolilla maailmaa. Tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka kertoi esimerkiksi Suomen tuesta kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC), jonka oikeuskäytännöllä on ollut merkitystä konflikteissa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan tunnistamisessa vakavana kansainvälisenä rikoksena. Uhrirahaston kautta tuetaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita henkilöitä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mukaan lukien Ugandassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Suomi on yksi ICC:n uhrirahaston suurimpia ja pitkäaikaisimpia tukijoita.

Webinaariin kuului myös paneelikeskustelu, johon osallistuivat tasa-arvosuurlähettiläs ja viiden puolueen edustajat. Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että seksuaalisen väkivallan ehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää.  Tämä edellyttää koulutusta ja puuttumista sukupuolten epätasa-arvon juurisyihin. Ehdotettiinpa Mukwegen kirjaa pakolliseksi luettavaksi kouluihin.  Myös yhteistyötä korostettiin: yhdessä toimimalla voimme saada muutoksen aikaan.

Katja Tiilikainen, kehityspolitiikan neuvonantaja, tasa-arvokysymykset