WTO:n pohdittava toimivaltansa rajaamista

Maailman kauppajärjestön WTO:n suurimpia näkyvissä olevia haasteita ovat Ph.D Tuomas Tapion mukaan toimivallan rajauksen pohtiminen, sopeutuminen globaalitalouden monitasoiseen sääntelyyn, sekä erilaistuvan toimijajoukon hallinta ja protektionismin ehkäiseminen. Ulkoasiansihteeri Tapio kauppapoliittiselta osastolta puhui ministeriön rahoittaman suomenkielisen WTO-perusteoksen julkistamistilaisuudessa 14. joulukuuta ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston tiloissa.

"WTO:n on sopeuduttava siihen, että kauppapolitiikasta sovitaan yhä enemmän erilaisten alueellisten talouden yhteistyöjärjestelmien piirissä", Tapio huomautti. WTO:n ja muiden kansainvälisen talouden mekanismien vastakkainasettelua hän pitää turhana. Tapio kuitenkin arvioi WTO:n joutuvan pohtimaan toimivaltansa rajoja, etsimään eräänlaisia ydinalueita joihin keskittyä. "Tähän liittyen vaikeuksissa olevan Dohan-kierroksen kaltaiset suuret neuvottelupaketit voivat jäädä historiaan. Mahdollisesti WTO:n piirissä tullaan tulevaisuudessa paketoimaan neuvoteltavia teemoja pienempiin kokonaisuuksiin" Tapio arvioi
Seppo Puustinen ja Martin Björklund
Julkisoikeuden yliopettaja Martin Björklundin ja OTK Seppo Puustisen toimittaman teoksen Maailman kauppajärjestö WTO - Sopimuskäytäntöä ja taustoja tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Maailman kauppajärjestöstä. Seppo Puustinen kiitteli mukaan lähteneitä kirjoittajia todeten WTO-asiantuntijoita maastamme löytyvän, mutta asiasta kirjoittamaan halukkaita olevan vähemmän.

Martin Björklund totesi olevansa tyytyväinen kunnianhimoisen viisivuotisen projektin tuloksiin. "Pyrimme kattavaan WTO:n rakenteen ja toiminnan esittelyyn ja kyllä siinä onnistuttiin. WTO:n tuntijoita löytyy tästä salista runsaasti, mutta uskoakseni teoksesta on hyötyä laajalle skaalalle henkilöitä ja toimijoita." 

WTO:n oikeudellista ratkaisutoimintaa ja diplomatiaa sisältävän riitojenratkaisujärjestelmän tuntemisen Björklund totesi olevan ensiarvoisen tärkeää. "Kaksi kolmesta riitojenratkaisuprosessiin tuodusta kiistasta ratkeaa ennen varsinaisen paneelikäsittelyn alkamista. Tähän vaikuttaa osapuolten pelko vastapuolen mahdollisista vastatoimista. Aikaisempien tapausten paneeliraportit toimivat erinomaisina tiedonlähteinä neuvotteluprosessiin", Björklund valaisee.  Puustinen kommentoi kyseessä olevan "kiristyvän neuvotteluprosessin", jossa pikku hiljaa lisääntyvän paineen avulla pyritään välttämään varsinaiseen riitojenratkaisumenettelyyn joutumista. Uusi suomenkielinen WTO-kirja

"On hienoa, että tällainen kattava perusteos on saatu aikaan", iloitsi ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston päällikkö Jorma Korhonen puheenvuorossaan. "Kirja sopii yhtä hyvin kaivatuksi yliopistojen oppimateriaaliksi kuin oman talon väelle tietolähteeksi. Myös ministeriöön yhteyttä kauppapoliittisen perustiedon janossa yhteyttä ottaville on helppo suositella nyt ilmestynyttä teosta"  

Lisätietoja: kustannusjohtaja Laila Riekkinen, Taloustieto Oy, puh. 09 609 909


 

Tiedote WTO-teoksen julkaisusta