Viestintämarkkinalakia koskeva tuomio

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 5/2008
10.1.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 10. tammikuuta tuomionsa suomalaisessa asiassa. Kyseessä on komission nostama kanne, joka koskee eräitä viestintämarkkinalain säännöksiä.

Komissio katsoo kanteessaan, että Suomi on rikkonut sähköisiä viestintäverkkoja koskevia yhteisön direktiivejä 2002/21/EY ja 2002/19/EY rajoittaessaan Viestintäviraston valtuuksia säännellä kiinteästä verkosta matkaviestinverkkoon suuntautuvien puheluiden hinnoittelua viestintämarkkinalain 43 §:llä. Suomen hallitus kiisti kanteen siltä osin kuin kyse on tilanteista, joissa puhelinyhteys on valittu tunnuksella tai ensisijaisvalinnalla.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Tuomiot tulevat verkkosivuille yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-387/06, komissio v. Suomi.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Mervi Pere, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5710 ja viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö, p. (09) 1602 8348