Viestintä- ja globaalikasvatushankkeista kaksivuotisia

Viestintä- ja globaalikasvatustuki avautuu hakuun marraskuun 12. päivänä. Se myönnetään kansalaisjärjestöjen kaksivuotisiin kehitysviestinnällisiin tai globaalikasvatusta tukeviin hankkeisiin.

Kansalaisjärjestöjen viestintään ja globaalikasvatukseen vuosiksi 2019-2020 myönnettävät valtionavustukset ovat haettavissa 12.11.2018-10.12.2018. Tukimuoto, joka tunnetaan kirjainlyhenteellä VGK, on osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tukimuodon tavoitteena on tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikuttaa globaalin kumppanuuden vahvistamiseen Suomessa.

Alustavasti VGK-hankkeille on suunniteltu myönnettävän yhteensä 1,4 miljoonaa euroa kahdelle vuodelle. VGK-tukea voi hakea kolmessa eri kategoriassa: viestinnällisille hankkeille, kasvatuksellisille hankkeille ja yritys- tai yhteiskuntavastuuta edistäville viestintähankkeille. Valtionavustuskierroksella avustusta tullaan myöntämään yhteensä korkeintaan 15 hankkeelle:

Viestinnälliset hankkeet -kategoriassa tukea myönnetään enintään kuudelle hankkeelle. Kyseeseen tulevat valtakunnalliset tai alueelliset viestintähankkeet, jotka lisäävät tietoisuutta Agenda 2030:sta, Suomen kehityspolitiikasta ja globaalin kehityksen kysymyksistä.
Kasvatukselliset hankkeet -kategoriassa tukea myönnetään samoin korkeintaan kuudelle hankkeelle. Kyseeseen tulevat koulumaailmaan tai vapaaseen sivistystyöhön suunnatut, globaalikasvatusta ja kestävää kehitystä tukevat hankkeet.
Yritysvastuu- tai yhteiskuntavastuuhankkeet -kategoriassa tukea myönnetään enintään kolmelle hankkeelle. Tähtäimessä ovat viestintähankkeet, joilla lisätään yleistä ja keskeisten sidosryhmien tietoisuutta yritysvastuun ja yhteiskuntavastuun merkityksestä globaalissa kestävässä kehityksessä.
 

Hakuilmoitus, hakukriteerit ja -ohjeet julkaistaan valtionavustuskierroksen avautuessa 12. marraskuuta. Hakutiedot julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.