Venäläistaustaisten yritysten sekä Suomessa toimivien pankkien raportointivelvollisuus yli 100 000 euron suuruisista varainsiirroista alkaa

Venäläistaustaisten yritysten sekä Suomessa toimivien pankkien tulee raportoida säännöllisesti ulkoministeriölle yli 100 000 euron varainsiirroista Suomesta kolmansiin maihin. Ensimmäiset raportit tulee toimittaa 15.5.2024 lähtien. Raportoinnissa tulee käyttää määrämuotoista raportointipohjaa.

Venäjä-pakotteiden 12. pakotepaketissa joulukuussa 2023 säädettiin uudesta raportointivelvollisuudesta koskien Euroopan unionin ulkopuolelle tehtäviä rahansiirtoja. Raportointivelvollisuus koskee:

  1. Euroopan unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, joiden omistusoikeuksista suoraan tai välillisesti omistaa yli 40 prosenttia a) Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin; b) Venäjän kansalainen; tai c) Venäjällä asuva luonnollinen henkilö; ja
  2. Luotto- ja rahoituslaitoksia

Yllämainittujen Euroopan unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on ilmoitettava ulkoministeriölle tiedot kaikista yli 100 000 euron suuruisista varainsiirroista kolmansiin maihin. Ensimmäinen raportointivelvollisuus koskee aikaväliä 1.1.2024 – 31.3.2024. Tiedot ensimmäisestä vuosineljänneksestä tulee toimittaa 15.5.2024 mennessä. Jatkossa raportointi tulee tehdä aina kahden viikon kuluessa vuosineljänneksen päätyttyä. Seuraava raportointiväli on 1.4.2024 – 30.6.2024, jonka tiedot tulee toimittaa ulkoministeriöön 15.7.2024 mennessä.

Luotto- ja rahoituslaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot kaikista sellaisista varainsiirroista Euroopan unionin ulkopuolelle, joiden kumulatiivinen määrä 1.1.2024 – 30.6.2024 välisenä aikana on yli 100 000 euroa ja jotka ne ovat käynnistäneet suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta. Luotto- ja rahoituslaitosten tulee toimittaa tiedot ensimmäisestä vuosipuolikkaasta 1.7.2024 – 15.7.2024 välisenä aikana, ja jatkossa säännöllisesti puolen vuoden välein. Raportointivelvollisuus koskee myös pankkien Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä.

Raportointivelvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) 5 r artiklaan.

Raportoinnissa tulee käyttää käyttää oheista raportointipohjaa. Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille sähköpostitse osoitteeseen pakotteet.um@gov.fi käyttäen ulkoministeriön turvapostia https://turvaviesti.gov.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)  tai muuta turvapostiratkaisua.

Lisätietoja raportoinnista komission ylläpitämästä Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset -asiakirjasta, Commission Consolidated FAQs(Linkki toiselle web-sivustolle.), kohdasta 13. sivulta 102 alkaen sekä ulkoministeriön oikeuspalvelun pakotetiimistä pakotteet.um@gov.fi.