Vastuullisuusraportti peilaa ulkoministeriön toimintaa kestävän kehityksen tavoitteisiin

Ulkoministeriö on laatinut vastuullisuusraportin, jonka kehyksenä on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030).

Agenda 2030 ohjaa YK:n jäsenmaiden työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja sisältää 17 kaikille maille yhteistä tavoitetta. Ulkoministeriöllä on merkittävä rooli ohjelman toimeenpanossa Suomen ulkosuhteissa. 

Raportti keskittyy viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainable Development Goals, SDG), joiden saavuttamista ulkoministeriö voi merkittävimmin toiminnallaan edistää: SDG 4 (hyvä koulutus), SDG 5 (sukupuolten välinen tasa-arvo), SDG 13 (ilmastotekoja), SDG 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) sekä SDG 17 (yhteistyö ja kumppanuus).

Raportti kertoo sekä toiminnan myönteisistä tuloksista (kädenjälki) että kielteisistä vaikutuksista (jalanjälki), joissa on huomioitu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Lisäksi raportissa kerrotaan kestävän kehityksen hallintotavasta ministeriössä.

Esimerkiksi kansainvälisessä ilmastopolitiikassa Suomi on profiloitunut EU:n kunnianhimoisimpien maiden joukkoon, ja kehitysyhteistyöllä on edistetty koulutuksen tasa-arvoa sekä tuettu miljoonien naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Haitallisen jalanjäljen pienentämiseen liittyy muun muassa ulkoasiainhallinnon ympäristöohjelma, jonka kautta on edistetty energiatehokkuutta ja etäkokouskäytäntöjä.

Valtiokonttori ohjeistaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia vuosittaiseen vastuullisuusraportointiin.

Ulkoministeriön vastuullisuusraportti 2022