Konsulaternas förändringar i Vancouver och Göteborg

Konsulsärendebyrån som fungerar i samband med Finlands honorärt generalkonsulat i Vancouver och som sköts av en avskickad tjänsteman läggs ner 2.7.2001. Konsulsärenden sköts fortfarande i honorärt generalkonsulat med hjälp av en finsk deltidsanställd kontorsperson.

Finlands huvudkonsulat i Göteborg blir konsulat från och med 1. september 2001. Det här innebär en personalförminsking samt att representationen i fortsättningen huvudsakligen koncentrerar sig på att ordna konsulstjänster.