Valtiosihteeri Matti Anttonen: Arktinen yhteistyö lisää luottamusta

Kansainvälinen poliittinen tilanne on jännittynyt, eikä suurvaltasuhteiden paraneminen näytä todennäköiseltä lähitulevaisuudessa. Arktinen neuvosto tarjoaa kuitenkin kanavan dialogin ylläpitämiseksi, kun keskustelu muilla foorumeilla on tulehtunut tai käynyt mahdottomaksi. 

Valtakunnallinen Arktinen Forum järjestettiin 12.4. Säätytalossa. Järjestäjinä olivat Paasikivi-Seura, Suomen Arktinen Seura ja UKK-Seura. Kuvassa valtiosihteeri Matti Anttonen. Kuva: René Söderman

Kansainvälinen tilanne oli valmiiksi kireä, kun Suomi vuosi sitten vastaanotti Yhdysvalloilta puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa. Neuvoston kahdeksasta jäsenmaasta seitsemän oli asettanut Venäjälle taloudellisia pakotteita. Pakotteiden taustalla ovat Krimin laiton liittäminen Venäjään ja sotatoimet Itä-Ukrainassa. Vuodessa tilanne ei ole helpottunut. Taustalla häämöttää kylmän sodan vastakkainasettelu.

”Kiristyneestä tilanteesta huolimatta Suomi pyrkii hoitamaan puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa täysipainoisesti”, valtiosihteeri Matti Anttonen sanoi Säätytalolla järjestetyssä Arktisessa Foorumissa.

Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteetit; ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, viestintäyhteyksien parantaminen ja koulutus on otettu hyvin vastaan. Myös Venäjä ja Yhdysvallat ovat osallistuneet arktiseen yhteistyöhön rakentavasti. Neuvosto valmistelee parhaillaan ensimmäistä strategiaan, joka tulee viitoittamaan sen työtä 2030-luvulle saakka. ”Strategia on tarkoitus hyväksyä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa Rovaniemellä ensi vuonna”, Anttonen kertoi.

Arktinen neuvosto on ainutlaatuinen yhteistyöfoorumi. Kahdeksan maata ja kuusi alkuperäiskansajärjestöä, mukaan lukien saamelaisneuvosto, on saman pöydän ääressä päättämässä arktisen yhteistyön suuntaviivoista. Yhteistyöhön osallistuu 12 tarkkailijavaltiota ja 28 kansainvälistä järjestöä ja Euroopan unioni. Arktinen neuvosto tarjoaa kanavan dialogin ylläpitämiseksi, kun suurvaltojen välinen keskustelu muilla foorumeilla on tulehtunut tai käynyt mahdottomaksi.”Tätä taustaa vasten voidaan sanoa, että Arktinen neuvosto on luottamusta lisäävä toimi”, Anttonen totesi.René Söderman
arktisen yhteistyön johtava asiantuntija