Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä (15.5.2003)