Valtioneuvosto antoi asetuksen Nato SOFA -sopimuksesta ja Pariisin pöytäkirjasta

Valtioneuvoston yleisistunto antoi 25. huhtikuuta 2024 asetukset Nato SOFAsta ja Pariisin pöytäkirjasta. Nato SOFA on Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehty sopimus, joka koskee Naton jäsenvaltioiden joukkojen oikeudellista asemaa niiden oleskellessa virallisten tehtäviensä yhteydessä toisen Naton jäsenvaltion alueella. Pariisin pöytäkirja koskee Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemaa, ja sillä ulotetaan tietyin mukautuksin Nato SOFAn määräykset Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön.

Eduskunta hyväksyi sopimukset 19. maaliskuuta 2024 ja tasavallan presidentti hyväksyi sopimukset 22. maaliskuuta 2024.

Suomi talletti sopimuksiin liittymistä koskevat liittymiskirjansa sopimusten tallettajana toimivan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan 28. maaliskuuta 2024. Sopimukset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua liittymiskirjojen tallettamispäivämäärästä eli 27. huhtikuuta 2024.

Asetuksilla saatetaan voimaan Nato SOFA ja Pariisin pöytäkirja ja lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Voimaansaattamisasetusten antamisen myötä sopimusten kansallinen hyväksymisprosessi tulee päätökseen. Samalla sopimukset tulevat osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos, ulkoministeriö, puh. +358 295 351 157

 

Heini Ryynänen, hallitussihteeri, puolustusministeriö, puh. +358 29 514 0023

 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.