Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2023 on myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 1 726 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan 26:lle ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2023 momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2023 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö; konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys; ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus; Euroopan unioni globaalina toimijana; laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat.

Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille toteutettiin nyt seitsemättä kertaa avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 34 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 20 000–440 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry            
 • CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation ry                
 • Eurooppalainen Suomi ry                        
 • Finnwatch ry                                      
 • Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry                
 • Ihmisoikeusliitto ry                             
 • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr            
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE                
 • Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund for Nature, Suomen rahasto sr (WWF Suomi) 
 • Paasikivi-seura ry                                
 • Pelastakaa Lapset ry                            
 • Perpetuum mobile/ Artists at risk (AR)                
 • Rauhankasvatusinstituutti ry                        
 • Saamelaisneuvosto                              
 • SaferGlobe ry                                   
 • Suomen sovittelufoorumi                        
 • Suomen arktinen seura ry                        
 • Suomen Atlantti-Seura ry, Finlands Atlantsällskap rf               
 • Suomen YMCA:n liitto                            
 • Suomen Punainen Risti                          
 • Suomen Rauhanliitto ry                        
 • Suomen YK-liitto ry                                
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)                    
 • UN Women Suomi                            
 • World Federation of the Deaf ry                    
 • Ålands fredsinstitut sr    

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2023. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätietoa

 • Anna Huovila, lähetystöneuvos, poliittinen osasto, puh. +358 295 350 649, utpvaltionavut@formin.fi