Statsminister Vanhanens medarbetare byts ut

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 202/2007
26.7.2007


Utrikesrådet Esko Hamilo vid utrikesministeriet blir understatssekreterare för utrikesärenden vid statsrådets kansli. Hamilo skall bistå statsminister Matti Vanhanen och dessutom ansvara för statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Hamilo börjar den 1 augusti 2007.

Statsministerns nuvarande specialmedarbetare i internationella frågor, ambassadrådet Johan Schalin återvänder till utrikesministeriet och blir chef för enheten Asien och Oceanien i början av september.

Esko Hamilo har arbetat vid utrikesministeriet sedan början av 1970-talet och tjänstgjort både i hemlandet och vid olika beskickningar i utlandet. Senast var han Finlands ambassadör i Paris. Vid förhandlingarna om Finlands medlemskap i EU var Hamilo medlem i förhandlingsdelegationen och ansvarade för utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ytterligare information: statssekreterare Risto Volanen, tfn 040 505 0089, statsrådets kansli