Väärinkäyttöepäily Sambian sosiaaliturvaohjelmassa

Suomi tukee Sambian kansallisen sosiaaliturvapolitiikan toimeenpanoa. Työtä rahoitetaan Sosiaalisten tulonsiirtojen tukiohjelman sekä YK:n sosiaaliturvaohjelman kautta. Tuella on vahvistettu Sambian köyhimpien kotitalouksien sosiaaliturvaa. Ohjelmasta ovat hyötyneet kaikkein köyhimmät ja haavoittuvimmat kotitaloudet, erityisesti naiset ja tytöt.

Esille tullut väärinkäyttöepäily koskee sosiaalisten tulonsiirtojen tukiohjelmaa, jonka toteutuksesta vastaa Sambian sosiaaliasioiden ministeriö. Suomi on tukenut ohjelmaa neljällä miljoonalla eurolla vuosina 2016-2017.

Ohjelmaa tukevat myös Ruotsi, Irlanti ja Iso-Britannia. Suomi selvittää väärinkäyttöepäilyä yhdessä niiden kanssa, ja on aktiivisesti yhteydessä Sambian johtoon ja viranomaisiin.