Nya ambassadörer till Belgien, Moçambique och Vietnam

Republikens president har i dag den 16 mars utnämnt följande ambassadörer:

Aapo Pölhö Utrikesrådet Aapo Pölhö till chef för ambassaden i Bryssel och chef för den särskilda representationen vid försvarsalliansen Nato från den 1 september 2007.

Pölhö kom till utrikesministeriet 1976. Han har varit chef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern sedan 2004. Vid ministeriets politiska avdelning har han arbetat som chef för enheten för säkerhetspolitik, chef för linjen för säkerhetspolitik och vapenkontroll samt som biträdande avdelningschef. Han har tjänstgjort vid de finländska beskickningarna i Irak, Mexiko, Brasilien, Schweiz och USA samt som ambassadör i Egypten och Sudan.

Kari Alanko Utrikesrådet Kari Alanko till chef för ambassaden i Maputo från den 1 augusti 2007.

Alanko kom till utrikesministeriet 1985. Han har tjänstgjort vid ministeriets avdelning för utvecklingssamarbete och linjen för Mellanöstern och Afrika. Han var chef för enheten för södra Afrika 1998-2002. Vid de finländska beskickningarna har han arbetat i Tanzania och Namibia. Sedan 2002 har Alanko varit Finlands ambassadör i Hanoi i Vietnam. Före sin karriär vid utrikesministeriet har Alanko bland annat arbetat som biträdande expert vid Unescos afrikanska regionkontor i Nairobi.

Pekka Hyvönen Utrikesrådet Pekka Hyvönen till chef för ambassaden i Hanoi från den 1 augusti 2007.

Hyvönen inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1986. Han har arbetat på ministeriets rättsavdelning, politiska avdelning och avdelning för Amerika och Asien. Sedan år 2000 har han varit chef för enheten för konsulära ärenden vid rättsavdelningen. Han har tjänstgjort vid de finländska beskickningarna i Frankrike, Iran och Australien samt vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg i Frankrike.