Den nye utrikeshandelsministern Jari Vilén svor tjänsteeden


Den nye utrikeshandelsministern Jari Vilén svor fredagen den 4 januari sin tjänste- och domared vid statsrådets extra sammanträde efter det som republikens president utnämnde honom till medlem av statsrådet och utrikeshandelsminister. Samtidigt förordnades utrikeshandelsminister Kimmo Sasi till trafik- och kommunikationsminister. Orsak till förändringarna är det att trafik- och kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen övergick i Rundradions tjänst.

Statsrådet fastställde på sitt möte arbetsförmedlingen mellan ministrarna i statsrådets kansli, utrikesministeriet samt handels- och industriministeriet.

I statsrådets kansli handlägger minister Vilén ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat, dock inte ärenden som hänför sig Europeiska rådet, ärenden gällande ändring av Europeiska unionens grundfördrag som hör till statsrådets kansli eller utnämningsärenden som gäller Europeiska unionen och som hör statsrådets kansli. Statsminister Paavo Lipponen handlägger övriga till statsrådets kansli hörande ärenden.

I utrikesministeriet handlägger utrikeshandelsminister Vilén ärenden som hör till handelspolitiska avdelningen. Minister Satu Hassi handlägger ärenden med anknytning till avdelningen för utvecklingssamarbete. På minister Jan-Erik Enestams bord finns ärenden som hör till den nordiska samarbetsministerns sekretariat och koordineringen av närområdespolitiken. Övriga ärenden inom utrikesministeriet tillkommer utrikesminister Erkki Tuomioja.

I handels- och industriministeriet handlägger minister Vilén ärenden som hör till marknadsavdelningen. Övriga ärenden inom handels- och industriministeriet handlägges av handels- och industriminister Sinikka Mönkäre.