Nytt finskspråkigt verk om Världshandelsorganisationen WTO har utkommit

Pressmeddelande 529/2006
14.12.2006

Vad är Världshandelsorganisationen WTO? Varför finns den? Vad innebär WTO:s omfattande avtalssystem? Bland annat på dessa frågor svarar det nya och samtidigt det första omfattande finskspråkiga standardverket om WTO, Maailman kauppajärjestö WTO - Sopimuskäytäntöä ja taustoja, som utkom den 14 december.

"Utrikeshandeln har skapat grunden för den finländska ekonomiska välfärden", påpekar chefen för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning Jorma Korhonen i bokens förord. "Det har gått drygt tjugo år sedan professor Kari Joutsamos standardverk om GATT-systemet utkom. Efter det har Världshandelsorganisationen WTO grundats och tillämpningsområdet för multilaterala regler utvidgats. Det fanns därför ett klart behov av ett nytt, tidsenligt standardverk om WTO-systemet", fortsätter Korhonen i sitt förord.

Samtliga författare i den nya boken är framträdande finländska WTO-experter. Redaktörer för boken är JK Seppo Puustinen och överläraren i offentlig rätt Martin Björklund. Övriga författare är DI Kari Bergholm, JK Kati Kulovesi, PM Jouko Nieminen, JK Ben Rapinoja och Ph.D. Tuomas Tapio.

Boken utkommer på förlaget Taloustieto Oy och den är skriven för alla som är intresserade av internationell handelspolitik och handelsrätt, såväl lärare och studerande som aktörer i den internationella företagsverksamheten. Bokprojektet är finansierat av utrikesministeriets enhet för planering och forskning.

Närmare upplysningar: förlagsdirektör Laila Riekkinen, Taloustieto Oy, tfn 09 609 909, och chefen för enheten för planering och forskning Eija Limnell, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5003