Nya Zeeland - långt borta , men ändå nära


"I kilometer är vi långt från varandra, men intellektuellt står vi mycket nära varandra", sade Nya Zeelands utrikesminister Phil Goff, som gästar vårt land, på en presskonferens 19.4. Hans värd, Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja nickade instämmande.

Finland och Nya Zeeland ser som en gemensam angelägenhet att värna om världsfreden samt aktivt insats för fredsbevarande verksamhet och FN. Utrikesministrarna diskuterade bl.a Öst-Timor, Indonesien, Fjärran Östern, Balkan, Ryssland och Europeiska Unionen.

Nya Zeeland satsar på fredsbevarande verksamhet, bl.a på Balkan och i Öst-Timor.

"Vi har en bataljon i Öst-Timor. Det är många soldater, men vi vill se denna nation som så länge utsatts för förtryck utvecklas till ett fritt och demokratiskt land, som kan leva i fred. Vi vill också bevara goda relationer till Indonesien", sade utrikesminister Goff.

Nya Zeeland påverkades inte av den sk. spionplanskrisen mellan USA och Kina.

"Det kunde potentiellt ha blivit en farlig kris, men parterna förstod allvaret i situationen och agerade därefter. Det är viktigt för regionen att stormakternas relationer förblir bra", påpekade Goff.

Nya Zeeland stöder “ett Kina”-politiken, men förutsätter att Peking sköter sina angelägenheter med Taiwan på ett fredligt sätt.

Finland och Nya Zeeland har inga bilaterala problem. Handeln ger Finland överskott. År 2000 exporterade Finland till Nya Zeeland för 436 miljoner mark. Importen var 80 miljoner.


EU
ihmisoikeudet
kriisinhallinta