Uusi kehityspoliittinen toimikunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut uuden kehityspoliittisen toimikunnan, jonka toimikausi kestää vuodelle 2011 asti. Toimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistäminen politiikan eri osa-alueilla. Puheenjohtajaksi valittiin Nina Suomalainen (kok.).

Kehityspoliittinen toimikunta on valtioneuvoston asettama kehityspolitiikan neuvoa-antava elin. Se seuraa ja arvioi toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla ja näillä tehtäviä keskeisiä päätöksiä. Kehityspoliittinen toimikunta arvioi kehitysyhteistyötoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Lisäksi se edistää globaaleja kehityskysymyksiä koskevaa kokonaisvaltaista keskustelua Suomessa ja kannustaa julkisen sektorin ulkopuolisen kehitysrahoituksen aktivointia sekä edistää kehityspolitiikan johdonmukaisuutta Suomessa.

Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava. Valtioneuvosto asettaa sen puolueiden ja eturyhmien esittämistä henkilöistä.

Toimikaudelle 1.10.2007–31.5.2011 asetetun toimikunnan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu globaalien sitoumusten, kuten YK:n vuosituhatjulistuksen toimeenpanon varmistaminen. Toimikunta pyrkii myös vahvistamaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta edistävää toimintakulttuuria. Tavoitteena on, että kehityspolitiikka otettaisiin entistä paremmin huomioon määriteltäessä kansallista etua keskeisissä päätöksissä.

Toimikunta osallistuu kehityspoliittisen ohjelmaluonnoksen valmisteluun. Jatkossa se seuraa ohjelman toteutumista.

Toimikunta seuraa hallitusohjelman painotuksia kehityspoliittisesta näkökulmasta. Tavoitteisiin on kirjattu myös sidosryhmien ja intressiryhmien huomion kiinnittäminen kehitysongelmiin. Tavoitteena on aktivoida keskustelua maailman köyhyyttä vähentävästä politiikasta.

Toimikunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen on Kirkon ulkomaanavun kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö. Hän toimii myös puheenjohtajana Suomen Helsinki-komiteassa ja Pakolaisneuvonnassa. Suomalainen on työskennellyt mm. Ruandassa, Balkanilla ja entisen Neuvostoliiton alueella YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön palveluksessa.

Kehityspoliittiseen toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 20 jäsentä.

Toimikunnan jäsenet

 • Nina Suomalainen (Kansallinen Kokoomus), puheenjohtaja
 • Riikka Moilanen-Savolainen (Suomen Keskusta), varapuheenjohtaja
 • Gunvor Kronman (Ruotsalainen kansanpuolue), varapuheenjohtaja
 • Timo Kaunisto (Suomen Keskusta)
 • Jussi Salonranta (Kansallinen Kokoomus)
 • Krista Kiuru (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
 • Helena Laukko (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
 • Johanna Sumuvuori (Vihreä liitto)
 • Katja Syvärinen (Vasemmistoliitto.)
 • Heini Röyskö (Kristillisdemokraatit)
 • Vaili K. Jämsä (Perussuomalaiset)
 • Timo Lappalainen (Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa)
 • Rilli Lappalainen (Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistysKehys ry)
 • Antti Pentikäinen (Kirkon Ulkomaanapu)
 • Hannu Ohvo (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK)
 • Leena Sandström (Elinkeinoelämän keskusliitto)
 • Thomas Palmgren (Suomen Yrittäjät)
 • Pekka Ristelä (SAK)
 • Seppo Kallio (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK)
 • Juhani Koponen (Helsingin yliopiston Kehitysmaatutkimuksen laitos)
 • Liisa Laakso (Ulkopoliittinen instituutti).