Uusi apulaisosastopäällikkö ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön jatko

Valtioneuvosto määräsi kaksi uutta nimitystä torstaina 27. elokuuta. Valtioneuvosto nimitti lähetystöneuvos Soili Kangaskorven ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2020 lukien ja määräsi hänet ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2020-31.8.2024.

Soili Kangaskorpi, ulkoministeriö
Soili Kangaskorpi. Kuva: Pirjo Mailammi

Kangaskorpi siirtyy apulaisosastopäällikön virkaan Pohjois-Amerikan yksikön yksikönpäällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2016. Tätä ennen hän on ollut vastuuvirkamiehenä Yhdysvaltain poliittisista asioista vuodesta 2013. Kangaskorvella on kokemusta myös turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksiköstä vuosilta 2007-2010. Hän on ollut Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen toimiston apulaispäällikkönä Brysselissä vuosina 2005-2007. Edustustokokemusta hänellä on Tukholmasta, Varsovasta ja New Yorkista YK-edustustosta.

Ulkoministeriön palvelukseen Kangaskorpi on tullut vuonna 1996. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Anu Laamanen, ulkoministeriö
Anu Laamanen. Kuva: Petri Krook

Valtioneuvosto määräsi myös ulkoasiainneuvos Anu Laamasen edelleen ulkoministeriön kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2020-31.8.2022. Laamanen on ollut kyseisessä tehtävässä vuodesta 2016 alkaen.

 

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, puh. 029 535 0038