Nya ambassadörer har utnämnts till Brasilien, Peru, Mexiko, Tjeckiska republiken och Tunisien

Republikens president har den 12 januari beslutat om följande ambassadörsutnämningar: 

Ilpo Manninen Finlands ambassadör i Kroatien, utrikesrådet Ilpo Manninen har utnämnts till chef för ambassaden i Brasilien från och med den 1 april 2007. Manninen som tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan år 1977 har arbetat vid Finlands FN-representation i Genève och vid ambassaderna i Madrid, Bonn, Santiago de Chile och Belgrad. I Finland har Manninen bland annat skött ärenden med anknytning till Västbalkan.

Pekka Orpana Utrikesrådet Pekka Orpana har utnämnts till chef för ambassaden i Lima, Peru från och med den 1 augusti 2007. Orpana har varit i utrikesministeriets tjänst sedan år 1981. Han har arbetat vid ambassaderna i Alger, London och Pretoria, vid Finlands FN-representation i New York samt på rättsliga, handelspolitiska och politiska avdelningarna vid utrikesministeriet i Finland. Orpana övergår till ambassadörsposten från sitt uppdrag som chef för enheten för Central- och Sydosteuropa.

Ulla Väistö Chefen för utrikesministeriets administrativa avdelning, utrikesrådet Ulla Väistö har utnämnts till chef för ambassaden i Mexiko från och med den 1 september 2007.  Väistö kom till utrikesministeriet år 1976 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Bryssel, Wien, Mexico, Bonn och Paris samt vid Finlands ständiga representation i Strasbourg. I Finland har Väistö tjänstgjort vid handelspolitiska, politiska och administrativa avdelningarna. Före sitt chefsuppdrag vid administrativa avdelningen verkade Väistö som utrikesministeriets personaldirektör under åren 2001-2004.

Hannu Kyröläinen Chefen för utrikesministeriets avdelning för globala frågor, utrikesrådet Hannu Kyröläinen har utnämnts till chef för ambassaden i Prag, Tjeckiska republiken från och med den 1 september 2007. Kyröläinen anställdes vid utrikesministeriet år 1982. Han har tjänstgjort vid Finlands ständiga FN-representationer i New York och Genève. Vid utrikesministeriet har Kyröläinen bland annat verkat som utrikesministerns tjänstemannasekreterare, som chef för enheten för väst- och EU-ärenden samt som linjedirektör för politiska avdelningens globala linje.

Laura Reinilä

Finlands ambassadör i Ukraina, utrikesrådet Laura Reinilä har utnämnts till chef för ambassaden i Tunisien från och med den 1 september 2007. Reinilä som anställdes vid utrikesministeriet år 1981 har tjänstgjort vid Finlands OECD-representationer och vid ambassaderna i Moskva, Canberra och Paris. I utrikesministeriet har Reinilä bland annat varit biträdande protokollchef och ambassadör med ansvar för civil krishantering.