Uudet suurlähettiläät Addis Abebaan, Ottawaan ja Wieniin

Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 4. maaliskuuta määrännyt seuraavat uudet edustustojen päälliköt 1.9.2016 lukien.

Helena Airaksinen

Ulkoasiainneuvos Helena Airaksisen Addis Abebassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään. Airaksinen siirtyy Etiopiaan Afrikan ja Lähi-Idän osaston Itä- ja Länsi-Afrikan yksikön päällikön tehtävästä. 

Aikaisemmin Airaksinen on toiminut useissa eri tehtävissä Afrikan ja Lähi-Idän osastolla sekä kehitysyhteistyöosastolla.

Ulkoministeriön palvelukseen Airaksinen on tullut vuonna 1990.

Tätä ennen Airaksinen toimi apulaisasiantuntijana Etiopiassa.

Vesa Lehtonen

Ulkoasiainneuvos Vesa Lehtosen Ottawassa Kanadassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään.  

Aikaisemmin Lehtonen on toiminut ministeriössä mm. henkilöstöjohtajana ja henkilöstösuunnittelupäällikkönä.

Edustustokokemusta hänellä on Suomen Rooman-edustustosta sekä Tukholmasta.

Ulkoministeriön palvelukseen Lehtonen on tullut vuonna 1995.

Hannu Kyröläinen

Ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään. Itävaltaan Kyröläinen siirtyy johtavan asiantuntijan tehtävästä (laaja-alaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset).

Kyröläinen on aikaisemmin työskennellyt ministeriössä eri tehtävissä mm. osastopäällikkönä sekä linjanjohtajana. Edustustoissa hän on toiminut mm. New Yorkissa sekä Suomen Prahan-edustuston päällikkönä.

Ulkoministeriön palvelukseen Kyröläinen on tullut vuonna 1982.

Lisätietoa: hallintojohtaja Ari Rouhe, puh. 0295 350 679.