Nya ambassadörer utnämnda till Addis Abeba, Ottawa och Wien

Republikens president utnämnde vid föredragningen fredagen den 4 mars följande nya beskickningschefer från och med den 1 september 2016:

Helena Airaksinen

Utrikesrådet Helena Airaksinen till chef för Finlands ambassad i Addis Abeba.

Airaksinen övergår till Etiopien från uppdraget som chef för enheten för Öst- och Västafrika vid utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern.

Airaksinen har tidigare innehaft flera olika uppgifter vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern och vid den utvecklingspolitiska avdelningen.

Airaksinen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1990.

Innan det arbetade Airaksinen som forskare i Etiopien.

Vesa Lehtonen

Utrikesrådet Vesa Lehtonen till chef för Finlands ambassad i Ottawa. Lehtonen har tidigare arbetat vid utrikesministeriet bland annat som personalchef och som personalplaneringschef.

Inom utrikesrepresentationen har han arbetat vid Finlands ambassader i Rom och Stockholm.

Lehtonen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1995.

Hannu Kyröläinen

Utrikesrådet Hannu Kyröläinen till chef för Finlands ambassad i Wien.

Kyröläinen övergår till Österrike från att ha varit ledande expert angående övergripande utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Han har innehaft flera olika uppdrag vid utrikesministeriet, bland annat som avdelningschef och linjechef.

Inom utrikesrepresentationen har han bland annat arbetat i New York och som chef för Finlands ambassad i Prag.

Kyröläinen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1982.

Ytterligare information: Ari Rouhe, administrationsdirektör, tfn 0295 350 679.