Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia - maahantulolupien hakeminen Afganistanista Suomeen sekä konsulipalvelut Afganistanissa

Olen Suomen kansalainen/minulla on oleskelulupa Suomeen. Olen Afganistanissa ja haluan palata Suomeen, mitä teen?

Suomen evakuointioperaatio Afganistanissa on päättynyt. Myös Suomen suurlähetystö Kabulissa on toistaiseksi suljettu, eikä konsuliapua ole mahdollista tarjota paikan päällä Afganistanissa.

Konsulipalvelulain mukaan ulkoministeriö voi avustaa Suomen kansalaisia sekä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, mutta tällä hetkellä avustamismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Akuutissa hädässä olevat henkilöt voivat hakeutua paikallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (mm. Punainen puolikuu, Punainen risti, UNHCR) puoleen.

Ulkoministeriö seuraa Afganistanin tilannetta ja selvittää mahdollisuuksia avustamiselle. Jos olet edelleen Afganistanissa, seuraa paikallista tiedottamista ja uutisointia.

Ulkoministeriö kehottaa Afganistanissa edelleen oleskelevia Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia tekemään matkustusilmoituksen(Linkki toiselle web-sivustolle.). Matkustusilmoituspalvelun kautta ulkoministeriö saa yhteyden maassa oleviin, ja palvelun kautta voimme lähettää myös tietoa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

 

Voitteko hakea perheenjäseneni Afganistanista Suomeen?

Evakuoinnit Afganistanista ovat päättyneet.

Suomen kansalaisella ja Suomessa pysyvästi asuvalla ulkomaalaisella on aina oikeus palata Suomeen. Sen sijaan ulkomaalainen perheenjäsen tarvitsee Suomeen muuttoa varten oleskeluluvan. Lisätietoa oleskeluluvasta Migrin(Linkki toiselle web-sivustolle.) sivuilla.

On hyvä myös huomata, että kukin valtio päättää itse siitä, millä edellytyksillä maasta voi poistua, eikä ulkoministeriö voi vaikuttaa esimerkiksi maastapoistumisluvan saamiseen.

 

Olen Suomen kansalainen, mutta olen myös Afganistanin kansalainen. Olenko oikeutettu saamaan Suomelta konsuliapua?

Konsulipalvelulain mukaan ulkoministeriö voi avustaa Suomen kansalaisia sekä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Jos henkilöllä on myös oleskelumaan kansalaisuus, saatetaan häntä pitää Suomen kansalaisuudesta huolimatta vain kyseisen maan kansalaisena. Tästä voi seurata, että avustaminen ei tosiasiassa ole mahdollista.

 

Olen Afganistanissa oleskeleva Suomen kansalainen ja Suomen passini on kadonnut, mitä teen?

Sekä Suomen että muiden EU-maiden edustustojen tilapäisestä sulkemisesta johtuen Suomen passin tai eurooppalaisen hätämatkustusasiakirjan, ETD:n hakeminen ei ole tällä hetkellä Afganistanissa mahdollista.

Ulkoministeriö seuraa Afganistanin tilannetta ja kehottaa Afganistanissa edelleen oleskelevia Suomen kansalaisia tekemään matkustusilmoituksen(Linkki toiselle web-sivustolle.). Matkustusilmoituspalvelun kautta ulkoministeriö saa yhteyden maassa oleviin, ja palvelun kautta voimme lähettää myös tietoa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

---

Koko perheeni on vaarassa ja he haluavat lähteä maasta pois. Pystynkö hakemaan heille turistiviisumia Suomeen muuttoa varten ja mistä sellaisen saa?

Ulkomaalainen perheenjäsen tarvitsee ennen Suomeen muuttoa oleskeluluvan.

Turistiviisumilla ei voi muuttaa Suomeen. Suomella on käytössä ainoastaan Schengen-viisumi, joka voidaan myöntää vain lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään 90 päivää kestävää vierailua varten. Viisumin myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on aikomus poistua Schengen-alueelta ennen haettavan viisumin voimassaolon päättymistä.

 

Perheenjäseneni on paennut Iraniin, Pakistaniin tai muuhun kolmanteen maahan. Miten hän pääsee sieltä Suomeen?

Ulkomaalainen perheenjäsen tarvitsee ennen Suomeen muuttoa oleskeluluvan.

Mikäli Afganistanin kansalainen oleskelee laillisesti Iranissa tai muussa sellaisessa maassa, jossa Suomella on oleskelulupa-asioista hoitava edustusto, hän voi pyytää Suomen ulkoministeriöstä lupaa hoitaa oleskelulupa-asiansa kyseisessä suurlähetystössä Suomen New Delhin suurlähetystön sijaan. Tällä hetkellä Teheranin suurlähetystössä ei voida haastatella hakijoita tulkin avulla, vaan haastattelut tehdään englanniksi.

Suomella ei ole edustustoa Pakistanissa, eikä oleskelulupa-asiaa voi hoitaa Pakistanissa minkään muun maan edustuston kautta.

Ulkoministeriö etsii ratkaisua perheenyhdistämisen helpottamiseen esimerkiksi kiertävien konsulien avulla.

 

Saako perheenjäsen tulla Suomeen, jos hän onnistuu pakenemaan johonkin naapurimaahan?

Ulkomaalainen perheenjäsen tarvitsee ennen Suomeen muuttoa oleskeluluvan. Ensimmäistä oleskelulupaa on haettava ulkomailla ennen Suomeen saapumista siinä maassa, jossa hakija laillisesti oleskelee. Oleskeluluvan saatuaan hakija voi muuttaa Suomeen.

 

Minulla on Afganistanissa alaikäisiä sisaruksia, joilla ei ole huoltajaa/joiden asioista minä olen huolehtinut/joiden huoltaja olen. Miten saan tuotua heidät Suomeen?

Perheenjäsenten tulee hakea oleskelulupaa Suomen edustuston kautta ja vasta Maahanmuuttoviraston myönnettyä oleskeluluvan voivat perheenjäsenet muuttaa Suomeen.

 

Minulla on perheenyhdistämishakemus vireillä, mutta Suomen suurlähetystössä New Delhissä ei ole voinut asioida. Haluan, että asiani käsitellään nopeasti. Missä voin asioida? Miten voin tuoda perheenjäseneni Suomeen?

Ulkoministeriö tutkii mahdollisuuksia järjestää oleskelulupahakemusten vastaanotto, tunnistaminen ja haastattelu jossakin Afganistanin naapurimaassa, johon Afganistanista pääsee laillisesti matkustamaan. Ratkaisun löydyttyä ulkoministeriö tiedottaa siitä kotisivuillaan ja kertoo miten menetellä asiointiajan saamiseksi.

 

Miten voin anoa turvapaikkaa?

Turvapaikkaa Suomesta voi hakea vain Suomen valtion alueella.

https://migri.fi/turvapaikka-suomesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

---

Kenelle Afganistanissa oleville henkilöille Suomi voi tarjota apua?

Suomen avustusoperaatio Kabulin lentokentällä on päättynyt. Pyrimme yhä avustamaan mahdollisuuksien mukaan Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Valtioneuvoston päätösten mukaisesti (13., 15. ja 24. elokuuta 2021) ulkoministeriö pyrkii myös avustamaan Suomen Kabulin suurlähetystön paikallisia työntekijöitä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Ovat olleet työsuhteessa Suomen Kabulin suurlähetystöön 1.1.2016 jälkeisenä aikana ja ovat pyytäneet Suomelta maahanottoa,


TAI

  • Toimivat 13.8.2021 Suomen Kabulin suurlähetystölle turvallisuuspalveluita tarjonneessa yrityksessä. Päätös on rajattu koskemaan seuraavia tehtäviä: suurlähetystön henkilökunnan turvallisuudesta vastanneet lähisuojaryhmät ja niissä palvelleet ryhmänjohtajat, operaatiopäälliköt, hallintopäälliköt, kuljettajat sekä suoja- ja turvamiehet.

 

Oikeuttaako työskentely Suomen rahoittamissa kehitysyhteistyöprojekteissa tai poliittinen tai kaupallinen yhteistyösuhde ulkoministeriön tarjoamaan apuun?

Ei oikeuta. 

 

Kuinka voi auttaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuulu konsulipalvelulain soveltamisen tai valtioneuvoston (13., 15., 24. elokuuta) päätösten piiriin?

Akuutissa hädässä suosittelemme paikallisia hakeutumaan kansainvälisten organisaatioiden (mm. Punainen puolikuu, Punainen risti, UNHCR) puoleen.