UNDP:s generalsekreterare Kemal Dervis besöker Finland

Pressmeddelande 88/2007
16.5.2007

FN:s utvecklingsprogram UNDP:s generalsekreterare Kemal Dervis besöker Finland tisdagen den 22 maj. Dervis träffar representanter för Finlands regering, besöker riksdagen och diskuterar med utrikesministeriets tjänstemannaledning.

UNDP är FN:s världsomfattande organisation för utvecklingssamarbete. Dess uppgift är att främja demokratisk förvaltning och förstärka utvecklingsländernas beredskap att bemöta globala utmaningar. UNDP koordinerar FN:s bemödanden att uppfylla millenniemålen och verkar för att utvecklingsbistånd används effektivt på landsnivå. Organisationen spelar också en betydande roll vid återuppbyggnad och när det gäller att avvärja kriser.

Dervis deltar aktivt i det pågående reformarbetet gällande utvecklingssektorn. Som chef för UNDP är Dervis FN:s tredje högsta tjänsteman.

Närmare information: assistent Hanna-Leena Korteniemi, avdelningen för globala frågor vid utrikesministeriet, tel. 040 565 1500, och informatör Pasi Rajala, UNDP, tel. 0400 464 393.