Utrikesministeriet får huvudförtroendeman


Utrikesministeriets personal får sin första heltidsanställda huvudförtroendeman i slutet av detta år. Ordföranden för personalens fackklubb UHVY Antti Kuusela och chefen för ministerietsadministrativa avdelning Pekka Wuoristo undertecknade vederbörande protokoll torsdagen den 22 november i närvaro av utrikesminister Erkki Tuomioja. Valet av förtroendeman sker den 17 december.