Utrikesministeriets Natoutredning bidrar med fakta till debatten

Utrikesministeriet publicerade fredagen den 21 december en utredning om verkningarna av ett eventuellt finländskt Natomedlemskap utarbetad under ledning av ambassadör Antti Sierla. Enligt utrikesminister Ilkka Kanerva, som öppnade presskonferensen, är Sierlas rapport ett betydande inlägg och ett av dokumenten som regeringens kommande säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse kommer att basera sig på. Den färska Natoutredningen erbjuder en god faktabaserad grund för en vidgad och mer nyansrik Natodebatt.

Utredningens författare, ambassadör Antti Sierla och utrikesminister Ilkka Kanerva presenterade rapporten vid en presskonferens. Kanerva betonade att dagens Nato är något helt annat än de uppfattningar om organisationen som bildats under andra politiska omständigheter. Han konstaterade att skillnaden mellan Natomedlemskap och partnerskap för fred kommer fram på ett intressant sätt i rapporten: skillnaden är hårfin i synnerhet när det gäller deltagande i krishantering. Däremot skulle ett medlemskap ha en större inverkan på Finlands försvar, även om Nato i detta avseende ger medlemsländerna stort spelrum.

Utrikesminister Kanerva betonade också Natos karaktär av politisk organisation och påpekade att Nato samarbetar med Ryssland och strävar efter att bygga ett partnerskap med Ryssland. Nato och Ryssland har ett gemensamt råd som behandlar ett brett spektrum av frågor som berör säkerhet och militärt samarbete. Rådet diskuterar öppet också sådana frågor där parterna har olika ståndpunkter. Kanerva trodde att Ryssland uppskattar detta samarbetsarrangemang med Nato.

I början av nästa år färdigställs i enlighet med regeringsprogrammet en särskild utredning om EU:s säkerhetsgarantier. Att stärka den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken är ett viktigt mål för Finland och beröringspunkten mellan EU och Nato är en väsentlig faktor ur finländsk synvinkel, betonade Kanerva.

Verkningarna av ett eventuellt finländskt Natomedlemskap - utrikesministeriet publicerade ny utredning

Natoutredningen (avautuu uuteen ikkunaan) i pdf-format. En pappersupplaga av den finskspråkiga utredningen finns att få på Europainformationens regionala kontor efter jul.

Webbutsändning av presskonferensen