Utrikesministeriet har öppet hus torsdagen den 30 augusti

 

Ulkoministeriön telttatapahtuma, teltta, 13.7.2007,jpg I tältet framför utrikesministeriet svarar ministeriets ledning och ambassadörerna på aktuella frågor.

Utrikesministeriet arrangerar ett evenemang för allmänheten i ett tält utanför ministeriets huvudbyggnad Sjöekipaget på Skatudden i Helsingfors. Vid evenemanget kan du träffa finländska ambassadörer och generalkonsuler från olika delar av världen. På scenen i tältet framför ministeriets ledning sina hälsningar och ambassadörerna svarar på aktuella frågor. Utrikesministeriets avdelningar presenterar sin verksamhet vid avdelningarnas utställningsbord.

Programmet är preliminärt och förändringar möjliga. Utrikesminister Ilkka Kanerva och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen är sannolikt på plats efter klockan 16.30, beroende på tidtabellen för regeringens budgetmangling.

Bäst kommer du till platsen med spårvagn 4. På Skatudden finns ytterst få parkeringsplatser för personbilar.

Scenprogram

Kl. 14.00
Evenemanget öppnas, statssekreterare Pertti Torstila
Regeringsprogrammet och utrikespolitiken, statssekreterare Teija Tiilikainen

Kl. 14.20- 14.50
Ambassadörerna på scenen

EU - USA - Ryssland
Medverkande Eikka Kosonen/EU-representationen
Jaakko Laajava/London
Charles Murto/Paris
Jan Store/Warszawa
Harry Helenius/Moskva och
Pekka Lintu/Washington
som konferencier fungerar redaktör Jarmo Mäkelä, Rundradion


Kl. 15.00- 15.40
Ambassadörerna på scenen

Energi, klimatförändring & utveckling i den internationella politiken
Medverkande Kirsti Lintonen/FN-representationen
Pertti Majanen/OECD/UNESCO-representationen
René Nyberg/Berlin
Ilkka Heiskanen/Mexico City och
Alec Aalto/Stockholm
som konferencier fungerar chefredaktör Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti

Kl. 16.00 - 16.30
Ambassadörerna på scenen

Fred och utveckling i Afrika?
Medverkande Kirsti Aarnio/Addis Abeba
Hannu Halinen/Kairo
Anna-Liisa Korhonen/Abuja och
Heikki Tuunanen/Pretoria
som konferencier fungerar redaktör Heli Suominen, Helsingin Sanomat
Kl. 17.15 - 17.45
Ambassadörerna på scenen

Växande krafter i Asien
Medverkande Antti Kuosmanen/Peking
Asko Numminen/New Delhi
Jorma Julin/Tokyo och I
Irmeli Mustonen/Islamabad
Pekka Hyvönen/Hanoi
som konferencier fungerar chefredaktör Kalle Heiskanen, Turun Sanomat

Kl. 18.00 Evenemanget avslutas

Presentation av avdelningarna i tältet

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen presenterar ministeriets externa rekrytering, anställningsvillkor och det nya bibliotekets verksamhet.

Som särskilt program ordnas även besök i det nya biblioteket (B-byggnaden) och Sjöekipaget. Rundturerna startar med 30 minuters mellanrum framför tältet.

Protokollavdelningen

Vad är protokoll?

Svar på denna fråga får du av avdelningens personal.
Välkommen att diskutera protokollavdelningens mångsidiga uppgifter..!

Rättsavdelningen

Enheten för konsulära ärenden presenterar konsulära tjänster, resemeddelanden och andra tjänster gällande resesäkerhet och mobiltjänster samt svarar gärna på frågor om bistånd, konsulära ärenden och kriser, familjerättsliga frågor och konsulärt samarbete inom EU och norden.

På plats finns också erfarna konsuler och andra experter, bland annat medlemmar av de konsulära beredskapsteamen.

Rättsavdelningens ledning är anträffbar:

utrikesrådet Pekka Oinonen (kl. 14-18)
Folkrättenhetschef Joni Heliskoski (kl. 14-18), EU-domstolsärenden
enhetschef Arto Kosonen (kl. 15-16), Lagstiftning gällande människorättsjuridik
enhetschef Pasi Tuominen (kl. 14-18), Konsulära ärenden
och andra representanter för rättsavdelningens enheterEnheten för planering och forskning

Välkommen att bekanta dig med utrikesministeriets forskningsverksamhet och våra senaste publikationer från det utrikespolitiska området.

Politiska avdelningen

Utrikesministeriets politiska avdelning presenterar sin verksamhet i anslutning till bland annat Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, krishantering, vapenkontroll och politik gällande mänskliga rättigheter.

Därtill är följande ambassadörer och experter anträffbara vid följande tillfällen:

kl. 14.00-15.00 ambassadrådet  Mika-Markus Leinonen, UM:s enhet för civil krishantering
tema: EU:s civila krishantering

Kl. 14.00-15.00
Ambassadrådet Piritta Asunmaa, Finlands särskilda representation vid Nato (Bryssel)
tema: Utvecklingen av Nato och Finlands samarbete inom partnerskapet för fred

kl. 14.30-15.00 enhetschef Johanna Suurpää, Finlands ständiga representation i Genèva
tema: människohandel

kl. 15.00-15.30 ambassadör Antti Turunen, Finlands ständiga representation vid OSSE (Wien)
tema: OSSE:s krishanterin

kl. 15.30-16.30 administrativa attachén Marita Maunola, UM:s enhet för civil krishantering
tema: civil krishantering i Afghanistan

kl. 15.30-16.00 enhetschef Leena-Kaisa Mikkola, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
tema: redskap för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

kl. 16.00-16.30 ambassadör Vesa Himanen, UM:s enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter
tema: FN:s råd för mänskliga rättigheter

kl. 16.00-16.30 enhetschef Timo Kantola, UM:s enhet för säkerhetspolitik
tema: den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

kl. 16.30-17.00 expert, ordförande för Finlands forum för romer Miranda Vuolasranta
tema: Europeiska riktlinjer för politik gällande romer

kl. 17.00-17.30 ambassadrådet Hannele Voionmaa, UM:s enhet för säkerhetspolitik tema: krishanteringsoperationer 

Utvecklingspolitiska avdelningen

Välkommen att diskutera bland annat följande av utvecklingspolitiska avdelningens teman: Finlands internationella utvecklingspolitik och utvecklingssamarbetspolitik

 • Helhetsplaneringen, uppföljningen och kvalitetskontrollen av utvecklingssamarbetet
 • Medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete
 • Räntestöd och programmet för affärspartnerskap

Avdelningens ledning och tjänstemän som ansvarar för de olika temana är närvarande.

På eftermiddagen är även ambassadörer i långvariga samarbetsländer och Finlands ständiga representanter vid multilaterala organisationer närvarande.

Avdelningen för globala frågor

Välkommen att diskutera följande teman med oss:

 • Miljö/klimat
 • Humanitära frågor
 • Millenniemålen
 • Förenta nationerna

Därtill kan du spela spelet Food Force

Ambassadörerna är närvarande enligt följande:

15.00-15.30 Ambassadör Vesa Himanen, Finlands ständiga representant vid de internationella organisationerna i Genève
16.00-17.00 Ambassadör Kirsti Lintonen, Finlands FN-representation

Avdelningens ledning och tjänstemän är också anträffbara.

Handelspolitiska avdelningen

Välkommen att diskutera handelspolitiska avdelningens teman:

 • Främjande av export och internationalisering
 • Avskaffande av hinder för export och import
 • Särskilda frågor som gäller handeln med Ryssland
 • Främjande av miljöpolitiska mål med hjälp av handelspolitik
 • Energifrågor i de yttre förbindelserna

På plats finns avdelningens ledning, avdelningschef Jorma Korhonen och biträdande avdelningschef Pekka Säilä, och tjänstemän som ansvarar för temaområdena.

Anträffbara ambassadörer:

14.30-15.00 Pertti Majanen, Finlands ambassadör vid OECD (Paris) 15.00-15.30 Antti Kuosmanen, Finlands ambassadör i Kina (Peking) 15.30-16.00 Pekka Lintu, Finlands ambassadör i USA (Washington) 16.00-16.30 Harry Helenius, Finlands ambassadör i Ryssland (Moskva) 16.30-17.00 Vesa Himanen, ambassadör och Finlands ständiga representant vid de internationella organisationerna i Genève (FN, WTO, m.fl.)

Östavdelningen

Kom och diskutera östärenden:

 • Ryssland som grannland och handelspartner
 • EU:s och Rysslands strategiska partnerskap
 • närområdessamarbete sedan 1992
 • EU:s och Rysslands gränsområdessamarbete
 • Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Sydkaukasien, Centralasien
 • EU:s grannskapspolitik
 • den nordliga dimensionen
 • det regionala samarbetet kring Östersjön, de arktiska områdena och Barents

Ambassadörerna är anträffbara enligt följande:

15.30-16.00 ambassadör Harry Helenius (Ryssland)
16.00-16.30 ambassadör Laura Reinilä (Ukraina)
16.30-17.00 ambulerande ambassadören Terhi Hakala (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien) och ambulerande ambassadören Marja-Liisa Kiljunen (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)
17.00-17.30 ambassadör Timo Lahelma (Vitryssland) och Tapio Saarela (Moldavien)


Avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Välkommen att diskutera bland annat följande aktuella frågor som berör vår avdelning:

 • budgetstödet till Zambia
 • Tanzania: anslaget för lokalt samarbete (PYM)
 • stöd till de palestinska områdena

Ambassadörerna i Afrika och Mellanöstern är anträffbara enligt följande:

Kl 14.00-15.00
ambassadör Heikki Tuunanen / Sydafrika
ambassadör Jussi Toivonen / Tanzania
utrikesrådet Heikki Hannikainen / Palestinska områdena (14-14.30)
ambassadör Pertti Harvola / Syrien (14.30-15.00)Kl 15.00-16.00
ambassadör Anna-Liisa Korhonen / Nigeria
ambassadör Kirsti Aarnio / Etiopien
chargé d'affaires a.i. Seija Kinni-Huttunen / Namibia
ambassadör Martti Isoaro / Saudiarabien (15-15.30)
ambassadör Hannu Halinen / Egypten (15.30-16.00)
Kl 16.00-17.00
ambassadör Kari Alanko / Moçambique
ambassadör Sinikka Antila / Zambia
ambassadör Heikki Puurunen / Iran (16-16.30 )
ambassadör Kaija Ilander / Tunisien (16.30-17.00)Kl 17.00-18.00
ambassadör Antti Rytövuori / Marocko (17-17.30)
ambassadör Kari Veijalainen / Israel (17.30-18)

Avdelningen för Amerika och Asien

Kl. 14.00-15.00  
Enheten för Nordamerika:

specialtema: Klimatförändring - samarbete mellan Europa och Nordamerika

närvarande: biträdande avdelningschef Matti Pullinen
ambassadör Pekka Lintu, Washington, USA
ambassadör Pasi Patokallio, Ottawa, Kanada
generalkonsul Osmo Lipponen, New York, USA
och representanter för enhetenKl. 15.00-16.00
Enheten för Latinamerika och Karibien:

specialtema: Partnerskapsprojektet för förnybara energikällor i Centralamerika och biodiversitetsprojektet i Amazonasregionen BIODAMAZ

närvarande: biträdande avdelningschef Matti Pullinen
ambassadör Mikko Pyhälä, Caracas, Venezuela
ambassadör Ritva Jolkkonen, Buenos Aires, Argentina
ambassadör Iivo Salmi, Santiago, Chile
ambassadör Marja Luoto, Managua, Nicaragua
ambassadör Pekka Orpana, Lima, Peru
och representanter för enheten

Kl 16.00-17.00
Enheten för Asien och Oceanien:

specialtema: Utvecklingssamarbetet i Afghanistan

närvarande:biträdande avdelningschef Matti Pullinen
ambassadör Antti Koistinen, Kabul, Afghanistan
ambassadör Riitta Resch, Manila, Filippinerna
ambassadör Lauri Korpinen, Kuala Lumpur, Malaysia
ambassadör Kim Luotonen, Seoul, Sydkorea
ambassadör Antti Kuosmanen, Peking, Kina
ambassadör Jorma Julin, Tokyo, Japan
ambassadör Asko Numminen, New Delhi, Indien
ambassadör Irmeli Mustonen, Islamabad, Pakistan
chargé d'affaires a.i. Pirkko-Liisa Kyöstilä, Katmandu, Nepal
generalkonsul Timo Rajakangas, Hongkong, Kina
generalkonsul Hannu Toivola, Kanton, Kina
och representanter för enhetenEuropaavdelningen

Kom och bekanta dig med verksamheten på Europaavdelningen, diskutera aktuella frågor i regionen, skaffa ny information om EU-ärenden och testa din Europakunskap!

Du kan träffa och ställa frågor till ambassadörerna i regionen enligt följande:

Kl. 14.00-16.00
Väst- och Centraleuropa, Finlands representation vid Europeiska unionen och Finlands särskilda representation vid Nato

Ambassadör Alec Aalto, Stockholm
Ambassadör Antti Sierla, Bryssel och Finlands särskilda representation vid Nato
Ambassadör Charles Murto, Paris
Ambassadören, ständige representanten Eikka Kosonen, Finlands representation vid Europeiska unionen
Ambassadör Jaakko Laajava, London
Ambassadör Kirsti Kauppi, Wien
Ambassadör Mikko Jokela, Haag
Ställföreträdaren för ständige representanten Nina Vaskunlahti, Finlands representation vid Europeiska unionen
Ambassadör Pauli Mäkelä, Rom
Ambassadör Pekka Ojanen, Bern
Ambassadör René Nyberg, Berlin
Ambassadör Sauli Feodorow, Lissabon
Ambassadör Seppo Kauppila, Dublin
Ambassadör Tarja Laitiainen, Luxemburg
Kl. 16.00-18.00
Norden, Baltikum, Öst- och Sydosteuropa

Ambassadör Ann-Marie Nyroos, Zagreb
Ambassadör Birgitta Stenius-Mladenov, Ljubljana
Ambassadör Eero Salovaara, Köpenhamn
Ambassadör Hannu Kyröläinen, Prag
Ambassadör Jaakko Kalela, Tallinn
Ambassadör Jan Store, Warszawa
Ambassadör Jari Vilén, Budapest
Ambassadör Kai Granholm, Reykjavik
Ambassadör Kauko Jämsén, Sofia
Ambassadör Maria Serenius, Ankara
Ambassadör Pekka Wuoristo, Riga
Ambassadör Rauno Viemerö, Bratislava
Ambassadör Risto Piipponen, Nicosia
Ambassadör Tapio Saarela, Bukarest
Ambassadör Timo Lahelma, Vilnius

Avdelningens ledning och representanter för enheterna är anträffbara klockan 14.00-16.00
De svarar på alla frågor som berör avdelningens verksamhetsområde.

Vi delar ut material om Europeiska unionen, det nordiska samarbetet och Europas länder.

Informations- och kulturavdelningen

Välkommen att diskutera Finlandsfrämjande och kulturexport. Vi presenterar samtidigt våra webbplatser virtual.finland.fi och formin.finland.fi samt publikationer om Finland och utrikesministeriet.

På informations- och kulturavdelningen på Kanalgatan 3 C (ministeriets presslokaler invid hotell Grand Marina) kan du titta på nya och gamla filmer och Finland och utvecklingsfrågor. Se tidsschemat för filmvisningarna nedan.

Europainformationen

Kom och ta en titt på Europainformationens senaste publikationer. Vi erbjuder information om Europeiska unionen och Finlands verksamhet inom EU. Du kan också testa din EU-kunskap och delta i våra utlottningar som äger rum varje halvtimme. Priserna består bland annat av de populära Europaspelen, paraplyer, ficklampor med mera.

Utvecklingspolitiska informationen

Välkommen att bekanta dig med Finlands utvecklingssamarbete och webbplatsen Global Finland. Vi presenterar också aktuella broschyrer om ämnet.

Utställningen Ilmastonmuutos kehitys (Klimatförändring utveckling):

Den nya utställningen Ilmastonmuutos kehitys ger grundläggande information om klimatförändringen och betraktar, som namnet säger, ämnet ur utvecklingsländernas synvinkel. Utställningen presenterar samtidigt finländska utvecklingssamarbetsprojekt som strävar efter att kontrollera klimatförändringen eller att förebygga dess skador. Du kan i fortsättningen låna utställningen avgiftsfritt av enheten för utvecklingspolitisk information på adressen keotilaus@formin.fi.

Informations- och kulturavdelningen
Kanalgatan 3 C
00160 Helsingfors

Filmvisningar om Finlandsfrämjande kl. 14.00-18.00

Kl.14.00 Finlandia 1922
Kl 14.30 In the Finnish Fashion
Kl 14.45 Kukkien saari
Kl 15.00 Finlandia
Kl 15.30 Winning the Rankings Race 2006
Kl 15.45 Kukkien saari
Kl 16.00 Finlandia 1922
Kl 16.30 In the Finnish Fashion
Kl 16.45 Kukkien saari
Kl 17.00 Finlandia 1922
Kl 17.30 Winning the Rankings Race 2006
KL 17.45 Kukkien saari


Finlandia
Tema:  Allmän video
Längd/min  15 min
Språk:  stumfilm
Utgivningsår: 1922En ursprungligen två timmar lång film, som var den första propagandafilmen producerad av UM, och den första reklamfilmen som en självständig stat producerat om sig själv. Andra tog senare lärdom av Finland. En stumfilm med noggrant utvald finländsk musik.

Filmen består av sex avsnitt, som presenterar skogsindustrin, Helsingfors, idrott, jordbruk, armén och finländska forsar. Filmen förevisades på ambassadernas evenemang, men också till exempel på oceanfartyg. Flera miljoner människor har sett filmen Finlandia då den förevisades under hela 1920-talet. Filmen blev den enda i sitt slag. Senare har UM producerat kortare filmer som fokuserar på ett visst tema.

In the Finnish Fashion
Tema : Allmän video
Längd/min 10
Språk: musik
Utgivningsår  2007  
Produktion: Suomen Visiotalo
Teman för videon är den finländska naturen och de fritidsmöjligheter den erbjuder; det bebyggda och urbana landskapet; olika industrisektorer såsom pappersindustrin, mobiltelefoner, båtar, glasindustrin och kulturen. Filmspråket är musiken (Kaija Saariaho/Magnus Lindberg/Jean Sibelius och snuttar av Lordis och HIM:s låtar Hard Rock Hallelujah och Wings of a Butterfly).

Kukkien saari
Tema:  Världens tillstånd och utvecklingssamarbete
Längd/min 12
Språk: engelska, finsk text
Videoformat: VHS
Utgivningsår: 1989
Produktion: Casa de Cinema

Kukkien saari (Blommornas ö) är en soptipp i utkanten av staden Porto Alegre, som erbjuder många invånare en del av deras levebröd. De lokala svinuppfödarna låter sina husdjur äta på soptippen. Det som blir över får människorna ta - kvinnor och barn tar till vara allt avfall som går att äta. En fantasirik, intelligent och överraskande historia framförd på ett humoristiskt sätt.

Winning the Rankings Race
Tema:  Allmän video
Längd/min  11
Språk: musik
Utgivningsår: 2006  
Produktion: Tiimalasi Media
Visningsrättigheter: tv-rättigheter överallt

Utrikesministeriets informations- och kulturavdelning har i samarbete med handels- och industriministeriet och Tekes producerat en video om sektorer där Finland varit framgångsrikt och om orsakerna till framgången: utbildning, jämställdhet, ett korruptionsfritt och tryggt samhälle, satsningar på forskning och utveckling och samarbete mellan högskole- och forskningsvärlden och den offentliga sektorn.