Stöd av utrikesministeriet till översvämningsoffren i Pakistan

Pressmeddelande 140/2007
19.7.2007

I Pakistan har 400 000 människor blivit hemlösa på grund av skador orsakade av en orkan som påfrestat landet under de senaste veckorna. Sammanlagt 2,5 miljoner människor är i behov av hjälp.

FN offentliggjorde den 18 juli i Genève en vädjan om katastrofbistånd på 28 miljoner euro till offrens stöd. Den Internationella Rödakorsfederationen IFRC:s motsvarande vädjan om bistånd är 13 miljoner euro.

Utrikesministeriet förbereder att tilldela stöd på en dryg miljon euro från humanitära biståndets anslag via FN:s organisationer och Röda korset.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Timo Karmakallio, tfn 09 1605 6342