Utrikesministeriet önskar att alla som reser till krisområden ska meddela sina kontaktuppgifter

Pressmeddelande 14/2007
17.1.2007

Utrikesministeriet önskar att de som reser utomlands, i synnerhet om det gäller krisområden, ska använda sig av möjligheten att göra en reseanmälan till närmaste finska ambassad. Om en kris skulle bryta ut är det omöjligt för Finlands beskickningar att hjälpa finländare i området om de inte har information om dem eller kan få tag på dem. Att information har saknats har gjort det svårt att reda ut finländares situation under senaste tidens kriser. Man kan göra reseanmälan, dvs. lämna sina kontaktuppgifter och sin resplan, antingen med hjälp av blanketten på utrikesministeriets webbsidor, på mobiltjänsten wap.formin.fi eller med textmeddelande till numret 16358 (inhemska) eller +358 400 358 300 (utländska operatörer). Det rekommenderas att man gör en reseanmälan i synnerhet om man reser på egen hand eller på affärsresa till krisbenägna områden. När det gäller gruppresor fungerar vanligtvis kontakterna via researrangören.

Utrikesministeriet deltar igen i Resemässan som hålls i Helsingfors den 18-21 januari med en egen avdelning. Där gör man sina tjänster för resande mera kända, främst reseanmälan och resemeddelanden. Resemeddelanden innehåller information om säkerhetsförhållanden i länder och annat som är nyttigt för resande och de har publicerats i fem års tid på utrikesministeriets webbsidor. De skrivs av Finlands beskickningar och omfattar nästan tvåhundra länder.  De är till hjälp när man planerar sin resa så att man kan förutse risker och vara beredd på dem. Utrikesministeriet vill understryka att de enbart är avsedda som stöd för resenärer. Uppmaningar att undvika resor till ett land eller ett område ges bara på synnerligen goda grunder, och de grundar sig oftast på EU-ländernas gemensamma bedömning.

Man kan få resemeddelanden till sin mobiltelefon, antingen som koncentrerat textmeddelande eller i wapformat från adressen wap.formin.fi. Resenärer som råkat i nöd får också kontaktuppgifterna till Finlands beskickningar till sin mobiltelefon.

På sin mässavdelning informerar utrikesministeriet också om sina konsulära tjänster, det vill säga hur, varifrån och på vilka villkor man kan få hjälp om någonting skulle inträffa på utlandsresan.

Efter sina tsunamierfarenheter har utrikesministeriet effektiverat sin krisberedskap och sin förebyggande rådgivning gällande resesäkerhet.

Utrikesministeriets mässavdelnings nummer är 6 N 35.

Utrikesministeriets tjänster för resande på webben: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15732&contentlan=3&culture=sv-FI

Mera information: administrativa attaché Kirsi Puronpää, tel. 09 1605 5175, och webbchefredaktör Raija Leppäjärvi, tel. 09 1605 5991.