Ulkoministeriö toi afrikkalaisia ja suomalaisia kiertotalouden osaajia yhteen Helsingissä

Kiertotalousfoorumi etsi ratkaisuja maapallon kantokyvyn kannalta keskeisiin ongelmiin: ilmastonmuutokseen, materiaalien kuluttamiseen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen sekä saastumiseen. Foorumi vahvisti suomalaisten yhteistyötä afrikkalaisten toimijoiden kanssa.

Kokousväkeä kiertotalousfoorumissa.
WCEF:ssä luotiin afrikkalaisten ja suomalaisten välisiä verkostoja, jotka mahdollistavat jatkossa yhteistyön kiertotaloussektorilla.

Sitra ja sen yhteistyökumppaneiden touko- ja kesäkuun taitteessa järjestämään kiertotalousfoorumiin (WCEF2023) osallistui paikan päällä Helsingissä yli 1500 osallistujaa ympäri maailmaa. Afrikkalaisia osallistujia paikalla oli reilut 120.

Ulkoministeriö jatkoi foorumissa vuonna 2019 käynnistynyttä erinomaista WCEF-yhteistyötä afrikkalaisten toimijoiden kanssa. Ulkoministeriö kokosi afrikkalaisia ja suomalaisia viranomaisia sekä asiantuntija- ja yrittäjäsektorin toimijoita useisiin sivutapahtumiin, verkostoitumistilaisuuksiin sekä African Voices -seminaariin.

Tapahtumien tavoitteena oli edistää Suomen ja Afrikan maiden välisiä suhteita, nostaa Afrikan roolia kiertotaloudessa sekä tarjota näkyvä alusta suomalaisille ja afrikkalaisille rahoittajille ja yritystoimijoille. Tilaisuuksien avulla vahvistettiin jo olemassa olevia suhteita sekä luotiin uusia afrikkalaisten ja suomalaisten välisiä verkostoja, jotka mahdollistavat jatkossa hedelmällisen yhteistyön kiertotaloussektorilla.

Sivutapahtumien teemoina esimerkiksi metsäteollisuus ja raaka-aineiden uusiokäyttö

Suomen Tansanian, Egyptin sekä Namibian suurlähetystöt järjestivät kiertotalousfoorumiin sivutapahtumia, joissa käsiteltiin kunkin maan kannalta keskisimpiä kiertotalouskysymyksiä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden sekä akateemisten yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi Tansanian tapahtuman pääteemana oli metsäteollisuus, kun taas Egyptin tilaisuudessa painopiste oli muun muassa raaka-aineiden uusiokäytössä.

WCEF-kumppaneiden järjestämissä jälkiseminaareissa pääfoorumin teemat liitettiin kiertotalouden käytännön toimintaan. Ulkoministeriö tuki 1.6.2023 järjestettyä African Voices–seminaaria, jonka järjestivät African Circular Economy Network (ACEN), African Development Bank (AfDB) sekä African Circular Economy Alliance (ACEA). Seminaarin rahoitti African Circular Economy Facility (ACEF), jonka yhtenä tärkeänä rahoittajana ulkoministeriö toimii.

Afrikassa tarvitaan kestävää ja oikeudenmukaista yritystoimintaa

Seminaarissa peräänkuulutettiin Afrikan huomattavaa kiertotalouden potentiaalia väestöltään nuorena ja innovatiivisena maanosana. Lisäksi todettiin, että kiertotaloutta vahvistetaan paikallisen, kansallisen sekä kansainvälisen tason yhteistyöllä, luovuudella ja päättäväisyydellä, johon osallistuvat niin kansalaiset kuin myös yrityssektori, tutkijayhteisö sekä poliittiset päättäjät. Kiertotalouden painotettiin tarkoittavan sosiaalisesti kestävää ja oikeudenmukaista yritystoimintaa, joka on sekä edellytys että valtava mahdollisuus kansainväliselle kaupalle Afrikan mantereella.

Seuraava kiertotalousfoorumi järjestetään keväällä 2024 Brysselissä.

 

Petri Wanner ja Karoliina Kunttu

Kirjoittajat työskentelevät ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osastolla.