Ulkoministeriö pyytää lausuntoa asetuksesta koskien vientivalvontaneuvottelukuntaa

Lausuntopalvelu.fissä on julkaistu lausuntopyyntö asetuksesta, jonka tarkoituksena on valmistella uusi valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta.

Asetus annetaan tulevan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain nojalla. Asetuksella säädetään neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja neuvottelukunnan asettamisesta

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön(Linkki toiselle web-sivustolle.) viimeistään 15.7.2024. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.um(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä asianumeroa VN/8800/2024.

Korjaus 4.6: ensimmäisen kappaleen lauseessa sana ”uuden” muutettu ”tulevan”

Lisätietoja:

  • Carola Miller, lainsäädäntösihteeri, vientivalvontayksikkö, puh +358 29 5350 089
  • Helmi Hämäläinen, lakimies, puh +358 29 535 0584
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi