Ulkoministeriö hakee hanke-ehdotuksia instituutioiden yhteistyöhön

Ulkoministeriö hakee hanke-ehdotuksia instituutioiden väliseen yhteistyöhön (IKI) rahoituskaudelle 2019–2022. Hankkeiden kumppanina on oltava Vietnamin tai Nepalin julkinen laitos.

Amerikan ja Aasian (ASA) osastolle osoitettavien hanke-ehdotusten kesto ja aloitusaikataulu voi vaihdella.  Hakukierroksella otetaan vastaan myös hanke-ehdotuksia, joiden suunnitellaan käynnistyvän vasta vuonna 2020.

Hakemukset pitää toimittaa 31.8.2018 mennessä sähköisenä osoitteeseen ASA-02(at)formin.fi sekä kirjaamo.um(at)formin.fi. Viestin otsikoksi tulee laittaa: ASA/IKI-haku 2018.

Mikäli sama instituutio jättää hakukierrokselle useamman hakemuksen, pitää instituution asettaa omat hakemuksensa preferenssijärjestykseen sekä esittää perustelut järjestykselle.

Yleiset ehdot ja ohjeet hanke-ehdotusten laadintaan löytyvät ulkoministeriön internet-sivuilta Tuki valtionlaitosten kehitysyhteistyöhön(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Hanke-ehdotusten tulee täyttää seuraavat minimiehdot yleisten ehtojen lisäksi:

  • Hankkeen kumppani-instituutio on Vietnamin tai Nepalin julkinen laitos

Hanke-ehdotuksia tullaan arvioimaan IKI-ohjeitten yleisten kriteerien lisäksi seuraavilla perusteilla:

  • Kuinka selkeästi hanke tukee Suomen maastrategian tai transitiostrategian tavoitteita?
  • Tukeeko hanke kaupallisten suhteiden edistämistä tai yksityisen sektorin kehitystä?
  • Aikaisempi yhteistyö suomalaisen ja kumppanimaan toimijan välillä katsotaan eduksi.

Kirjalliset päätökset hankesuunnitteluun etenevistä hankkeista lähetetään lokakuussa 2018. Tämän jälkeen suunnittelu etenee hankekohtaisesti.

Lisätietoja: tarkastaja Venla Voutilainen Itäisen Aasian ja Oseanian yksiköstä sekä tarkastaja Sara Alanen Eteläisen Aasian yksiköstä.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi