Ulkoministeriö hakee ehdokkaita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean jäsenen tehtävään. Ehdokasilmoittautuminen päättyy 2. syyskuuta 2022.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea valvoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanoa järjestökantelumenettelyn ja osapuolten määräaikaisraportoinnin kautta. Komiteassa on 15 itsenäistä jäsentä. Jäsenet nimittää ministerikomitea.

Jäsenen toimikausi kestää kuusi vuotta ja hänet voidaan valita uudelleen kerran. Nyt valittavien jäsenten toimikausi on 1.1.2023–31.12.2028.

Tehtävään valittavalta edellytetään tunnustettua pätevyyttä peruskirjan soveltamisalalla ja toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) todennettua hyvää hallintaa sekä mielellään myös toisen virallisen kielen taitoa. Komitean työkielet ovat englanti ja ranska.

Komitean jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ja heidän on oltava itsenäisiä ja riippumattomia sekä kykeneviä toimimaan tehokkaasti komitean jäsenenä. Komitea kokoontuu vuosittain useaan kokoukseen yleensä Strasbourgissa, Ranskassa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 2.9.2022 klo 16.15 ulkoministeriöön osoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai ulkoministeriö, kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto (kuoreen merkintä "ECSR").

Ilmoittautumiskirjeen mukaan on liitettävä ansioluettelo toisella tai molemmilla Euroopan neuvoston virallisista kielistä sekä täydelliset yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antavat

  • yksikönpäällikkö Krista Oinonen, puh. 0295 351 172, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40)
  • lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, puh. 0295 350 756, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40)
  • sähköposti etunimi.sukunimi@formin.fi