Utrikesminister Tuomioja till Washington och Arktiska rådets evenemang 

Pressmeddelande 134/2015
20.5.2015

Torsdagen den 21 maj deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i öppningsceremonin för Förenta staternas ordförandeskapsperiod i Arktiska rådet i Washington.

Utrikesminister John Kerry är värd för öppnandet av Förenta staternas ordförandeskapsperiod. Till evenemanget har Arktiska rådets medlemsländers utrikesministrar samt representanter för ursprungsfolk inbjudits.

Förenta staterna är ordförande för Arktiska rådet 2015–2017. Finland inleder sin tvåårsperiod som ordförande för Arktiska rådet 2017.

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och Förenta staternas regeringar. Dessutom deltar representanter för ursprungsfolk i rådets arbete.

För mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn 040 590 4119 och arktiska ambassadören Aleksi Härkönen, tfn 050 462 4471.