Utrikesminister Tuomioja besökte Storbritannien

Utrikesminister Erkki Tuomioja besökte på tisdagen London. På eftermiddagen samtalade han med Storbritanniens Europaminister Denis MacShane om aktuella spörsmål inom unionen. Tuomioja gästade även universitetet i Oxford, där han tisdag kväll höll ett tal om den sk. tredje vägen, något som premiärminister Tony Blair lanserade i början av sin ämbetsperiod. Tuomiojas tal "Wither the Third Way?" kan läss på våra engelskspråkiga webbsidor <formin.finland.fi/english>.
Ytterligare information: pressattaché Susanna Parkkonen, gsm 040 545 1275.