Utrikesminister Tuomioja tror på snabb lösning av den väpnade konflikten i Makedonien


Utrikesminister Erkki Tuomioja förhöll sig förhoppningsfullt till att den väpnade konflikten i Makedonien snart kan lösas, då han tisdagen 27.3. träffade representanter för media. EU-länderna har sänt militära rådgivare för att bistå den makedoniska regeringen att få ett slut på de albanska extremisternas våldsdåd. Dessutom förstärker Kfor-styrkorna gränsbevakningen i Kosovosidan.

Toppmötet i Stockholm befullmäktigade EU:s höga representant Javier Solana att förmedla EU-hjälpen till den makedoniska regeringen. Solana anlände på tisdagen till Tetovo i Makedonien, där han som första högstuppsatta västliga representant bakantade sig med det två veckor gamla slagfältet mellan albangerilla och den makedoniska armén.

Makedonien har erhållit civil hjälp genom många organisationer. Utrikesminister Tuomioja anser att allt bistånd borde gå genom EUs observationsorganisation EUMM.

Även om det finns misförhållanden i behandlingen av den albanska minoriteten i Makedonien, anser utrikesminister Tuomioja inte att det på något sätt berättigar den albanska gerillans våldsdåd.


EU
kriisinhallinta