Utrikesminister Tuomioja till utrikesministermöte mellan Norden och tio afrikanska länder i Oslo

Pressmeddelande 45/2007
15.3.2007

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i det sjätte utrikesministermötet mellan Norden och tio afrikanska länder i Oslo den 19-20 mars. Ministrarna sammanträdde senast i Cotonou i Benin i januari 2006. Värd för mötet är Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre. På agendan står tre teman: utmaningar för upprätthållande av fred och säkerhet i Afrika, klimatförändring och FN-reformen.

I mötet deltar de nordiska länderna samt Benin, Botswana, Ghana, Lesotho, Mali, Moçambique, Nigeria, Senegal, Sydafrika och Tanzania. Mötet är informellt och erbjuder därmed utrikesministrarna ett tillfälle till öppen diskussion om gemensamma viktiga frågor. Utrikesminister Tuomioja har deltagit i alla tidigare motsvarande utrikesministermöten.

I samband med mötet sammanträder även de två ordförandena för Helsingforsprocessen, utrikesminister Erkki Tuomioja och Tanzanias utrikesminister Bernard K. Membe.

Närmare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Folke Sundman, tfn 09 1605 5016