Utrikesminister Tuomioja gratulerade Fader Paolo till upplivandet av samlevnaden mellan muslimer och kristna

Fader Paolo Dall’Oglio och utrikesminister Erkki Tuomioja träffades vid Anna Lindh-stiftelsens evenemang i Tammerfors. Anna Lindh-stiftelsens första pris för interkulturell dialog överräcktes till klostret Deir Mar Musa i Syrien och dess ledare Fader Paolo Dall’Oglio söndagen den 26 november vid ett evenemang i Tammerfors. Anna Lindh-stiftelsens nationella nätverk, som verkar för samarbetet mellan EU och Medelhavsländerna, höll sitt årsmöte i Tammerfors.

Utrikesminister Erkki Tuomioja gratulerade Fader Paolo Dall’Oglio till att denne hade upplivat samlevnaden, som på sin tid rådde i Arabiens ökenområden, mellan de första muslimska och kristna munkarna. Klostret i Syrien, som leds av Fader Paolo, erbjuder muslimer och kristna ett andligt samhälle som strävar efter fredlig samexistens mellan religionerna. Tuomioja, som höll ett tal under prisutdelningsceremonin, fungerar som ordförande vid mötet mellan EU:s och Medelhavsländernas utrikesministrar i Tammerfors den 27–28 november.

I sitt tal konstaterade Tuomioja att religionens betydelse på senare tid på nytt har ökat. Den har blivit en allt starkare politisk makt och källa till identitet. Själv betonar han hur viktigt det är att motarbeta intolerans och fanatism.

I Europa har fötts en ny generation av europeiska muslimer. De europeiska muslimerna borde vara muslimer, inte nordafrikanska, pakistanska eller turkiska muslimer. Aktivt medborgarskap och utvecklingen av en europeisk islamsk kultur är uppmuntrande, konstaterade Tuomioja.

De europeiska regeringarna borde skapa en gynnsam grogrund för muslimskt tänkande som reflekterar verkligheten i fråga om det jämställda samhället i Europa, sade Tuomioja. De europeiska ländernas regeringar måste fokusera på att skapa förutsättningar för muslimer att föra sina egna intressen på ett demokratiskt sätt enligt medborgarsamhällets förfaringssätt. Med andra ord borde man erbjuda förutsättningar för europeiska muslimer att förankra sig i den europeiska verkligheten, menade Tuomioja.

Tuomioja erkände att det inte finns några enkla lösningar på komplexa samhälleliga problem, men ansåg att det alltid finns sätt att förbättra samförståndet och samlevnaden. Ett sätt är Helsingforsprocessen, som inleddes av Finland och Tanzania för några år sedan och som söker lösningar på globala problem med hjälp av flerpartssamarbete.

Utrikesminister Tuomiojas tal på engelska