Ulkoministeri Tuomioja: EU:lla ja Yhdysvalloilla varsin yhtenäiset linjat Irakin suhteen

"Irakin on noudatettava YK:n aiempia päätöslauselmia", korosti ulkoministeri Erkki Tuomioja perjantaina 13. syyskuuta New Yorkin pääkonsulaatissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tuomioja totesi, että tästä perusasiasta vallitsee yhtenäinen näkemys EU:n ja Yhdysvaltain välillä.

EU:n ulkoministerit tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Colin Powellin ja Venäjän ulkoministerin Igor Ivanovin erillisissä tapaamisissa perjantaina ennen tiedotustilaisuutta.

Tuomiojan mukaan aiempien päätöslauselmien vaatimukset Irakille kirjataan yhteen tai useampaan uuteen turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan. Keskiössä ovat YK:n asetarkastajien päästäminen maahan sekä Irakin joukkotuhoasekapasiteetti. Uusia elementtejä, kuten vaatimusta Irakin demokratisoimiseksi, hän ei toistaiseksi pitänyt todennäköisenä. Päätöslauselman pohjatekstiä ei vielä ole olemassa, mutta neuvottelut turvaneuvoston pysyvien maiden välillä ovat jo käynnissä. Päätöslauselman tekstiin on hyvin todennäköisesti tulossa aikaraja. "Kysymys on pikemminkin lyhyemmästä kuin pitemmästä ajasta ", Tuomioja ennakoi. "Irakin aiemmat näytöt yhteistyökyvystään eivät ole olleet hyvät".

Muina keskustelunaiheina EU-maiden ulkoministereiden tapaamisissa Yhdysvaltain ja Venäjän kollegojensa kanssa olivat muun muassa Afganistan, Lähi-itä ja terrorisminvastainen toiminta. Tuomioja korosti Afganistanin jälleenrakennuksen merkitystä ja erityisesti avunantajamaiden suurten lupausten lunastuksen tärkeyttä myös käytännössä. "On vaarallista, jos perustetaan, varustetaan ja koulutetaan maalle armeija, mutta sille ei ole varaa maksaa palkkoja". Tuomioja mainitsi, että kaikki Afganistanille tukea luvanneet maat ovat olevan jäljessä maksuissaan.

Terrorisminvastaisesta taistelusta puhuttaessa sivuttiin myös Georgiaa. Venäjän ulkoministeri Ivanovin linja Georgian suhteen on Tuomiojan mukaan maltillinen, eikä hänen esiintymisessään ollut uhkailevaa sävyä.

Ivanov ja Powell suhtautuvat molemmat myönteisesti EU-puheenjohtajamaa Tanskan esittelemään Lähi-idän "tiekarttaan". Tuomiojan mukaan palestiinalaishallinto on ollut aloitteellinen. Hän kertoi huomanneensa uutta ajattelua ja valmiutta tarttua palestiinalaishallinnon omiin puutteisiin, aina korruptiosta lähtien.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen kohdalla EU-maat eivät ole perääntyneet kannastaan. Ne eivät haluaisi antaa yhdenkään maan kansalaisille pysyvää syytesuojaa ja suhtautuvat kriittisesti yksittäisten maiden kahdenvälisiin sopimuksiin syytesuojasta. Neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa jatketaan rakentavassa hengessä.Tuomioja muistutti, ettei EU ole asiassa neuvotteluosapuoli, vaikka sen yhteinen kanta onkin selvä. Kyseessä on jokaisen EU-maan oma päätös. Tuomiojan mukaan kukaan ei ole enää viime aikoina maininnut väitteitä, joiden mukaan Italia ja Iso-Britannia olisivat tällaisen sopimuksen valmiit tekemään Yhdysvaltojen kanssa.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa lauantaina 14. syyskuuta. noin klo 19.45 Suomen aikaa.

YK
ulko- ja turvallisuuspolitiikka