Utrikesminister Tuomioja till Arktiska rådets möte i Iqaluit

Pressmeddelande 110/2015
22.4.2015 

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i Arktiska rådets utrikesministermöte i Iqaluit i norra Kanada den 24 april. På mötet godkänns åtgärdsprogram för förebyggande av oljeolyckor som gäller arktiska havsområden samt för minskning av utsläpp av svart kol och metan.

Vid mötet offentliggörs olika arbetsgruppers rapporter som gäller det arktiska områdets miljöuppföljning, identifiering av föroreningsrisker, prognoser om miljöolyckor, hållbar utveckling, bevarande av naturens mångfald och specialfrågor för arktiska havsområden. I rapporterna finns rekommendationer på grundval av vilka utrikesministrarna besluter om eventuella fortsatta åtgärder.

I samband med mötet har Tuomioja ett bilateralt möte med Kanadas nya utrikesminister Rob Nicholson.

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och Förenta staternas regeringar. Dessutom deltar representanter för ursprungbefolkningar i rådets arbete. Ordförandeskapet i rådet är tvåårigt. Vid det i ordningen nionde utrikesministermötet i Iqaluit övergår ordförandeskapet från Kanada till Förenta staterna.

För mera information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 040 590 7973 och Arktiska ambassadören Aleksi Härkönen, tfn 050 462 4471

Arktinen neuvosto
arktinen alue
pohjoinen ulottuvuus
pohjoismainen yhteistyö