Ulkoministeri Soinin kommenttipuheenvuoro pohjoismaiden neuvoston keskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

Pohjoismaiden neuvoston istunto 28.10.2015

Ulkoministeri Timo Soinin kommenttipuheenvuoro keskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

[Muutosvarauksin]

Vahva ja laaja pohjoismainen yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on Suomelle tärkeä prioriteetti. Pohjoismainen puolustuspoliittinen yhteistyö on olennainen osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Se täydentää YK:n, EU:n ja NATO-kumppanuuden puitteissa tehtävää yhteistyötä.

Tekemällä työtä yhdessä me Pohjoismaissa voimme lisätä turvallisuutta lähialueillamme ja lisätä vaikutusvaltaamme kansainvälisen turvallisuuden edistämisen osalta.

Pohjoismaat ovat edistyneet merkittävästi pohjoismaisen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön kehittämisessä ja syventämisessä. Yhteistyöllä on vankka tuki kaikissa Pohjoismaissa.

Myös Pohjoismaiden neuvosto on ollut aktiivinen tässä keskustelussa. Avoin, laaja ja vilkas vuoropuhelu pohjoismaisesta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä onkin tärkeää yhteistyön tulevaisuutta ja kehitysmahdollisuuksia ajatellen.

Venäjän toiminta ja Euroopan uusi turvallisuuspoliittinen tilanne lisää entisestään tarvetta vieläkin tiiviimmälle turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle Pohjoismaiden kesken.

Ukrainan konfliktin myötä turvallisuuspoliittisen keskustelun fokus on siirtynyt jälleen kohti suppeampaa, perinteistä turvallisuutta. Geopolitiikka on palannut. Tämän olemme nähneet myös omilla lähialueillamme.  Samaan aikaan turvallisuusuhkien moninaisuus lähialueellamme ja globaali epävarmuus on lisääntynyt.

Venäjä on toimillaan rikkonut eurooppalaisia periaatteita. Tähän olemme reagoineet päättäväisesti. Pidän kuitenkin tärkeänä että ylläpidämme säännöllistä vuoropuhelua Venäjän kanssa kansainvälisestä tilanteesta ja kysymyksistä, jotka koskevat lähialueitamme ja Itämeren aluetta. Tässä meillä Pohjoismailla on tärkeä rooli.

Jotta me Pohjoismaat voisimme vielä lisätä vaikutusvaltaamme, näkisin mielelläni että pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö olisi vieläkin johdonmukaisempaa ja strategisempaa ja pohjautuisi pidempiaikaiseen suunnitteluun. Tässä on toki tiedostettava ne monet toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet, jotka vaikeuttavat tulevan kehityksen ennakoimista.

Näkisin tärkeäksi myös kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittämisen Pohjoismaiden välillä. Kaupan ja investointien kasvattamiseen maidemme välillä on edellytyksiä ja se olisi kaikille hyödyksi.

Olen hyvilläni siitä, että voin ensi vuonna Suomen puheenjohtajuuskauden aikana jatkaa sitä hyvää työtä, jota tanskalainen kollegani on tänä vuonna tehnyt.

Pohjoisten alueiden lisääntynyt merkitys luo uutta, yhteistä agendaa Pohjoismaille. Pohjois-Euroopassa tarvitaan tulevaisuudessa yhä laajempaa ja moniulotteisempaa yhteistyötä.

Suomelle, ja Pohjoismaiden kesken, yhteistyö arktisissa kysymyksissä on hyvin tärkeää. Sijaintimme pohjoisessa ja arktinen osaamisemme antaa meille ainutlaatuisen aseman tässä yhteydessä. Siksi on tärkeää, että arktisia kysymyksiä käsitellään myös Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Kaikki Pohjoismaat ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä. Suomessa me valmistaudumme Arktisen neuvoston puheenjohtajuuteen, joka alkaa keväällä 2017. Tämä tulee olemaan meille suuri ja tärkeä ponnistus.

Edessämme oleva haaste on selväpiirteinen: Arktisen yhteistyön perinteen varjelu ja sen edelleen kehittäminen. Tärkeää on kartoittaa konkreettisia yhteistyöhankkeita eri maiden välillä. Näillä olisi myös taloudellista merkitystä.

Meillä suomalaisilla on myös nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa arktisen yhteistyön edistämisessä oma, aivan erityinen vastuumme, sillä arktinen yhteistyö sai pitkälti alkunsa juuri Suomen aloitteellisuudesta, niin sanotun Rovaniemen prosessin muodossa 1990-luvun alussa.

Arktinen ei ole kuitenkaan vain alueellinen asia, vaan aidosti globaali kysymys. Arktinen alue on globalisoituvan maailmamme mikrokosmos. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti, kuten myös siihen kohdistuva globaali mielenkiinto.

Näin ollen odotan hyvää ja tuloksellista yhteistyötä pohjoismaisessa piirissä myös arktisissa kysymyksissä.

Pohjoismaiden neuvosto
Venäjä
arktinen alue
lähialueyhteistyö
pohjoinen ulottuvuus
pohjoismainen yhteistyö
ulko- ja turvallisuuspolitiikka