Utrikesminister Soini till Tromsö på konferensen Arctic Frontiers

Pressmeddelande 14/2016
22.1.2016

Utrikesminister Timo Soini gör ett besök i Tromsö i Nordnorge den 25 januari. Han deltar i konferensen Arctic Frontiers i Tromsö, och där håller han ett tal på temat ”Building on positive experience on the top of the world”. Vid samma evenemang talar Norges utrikesminister Børge Brende, Sveriges minister för nordiskt samarbete Kristina Persson och Förenta staternas specialrepresentant för Arktis, amiral Robert Papp.

I utrikesminister Soinis delegation ingår statssekreterare Paula Lehtomäki från statsrådets kansli. Hon leder ordet vid ett diskussionsevenemang om ekonomiskt samarbete i de nordliga områdena i Finland, Norge och Sverige.

Tema för konferensen Arctic Frontiers är ”Industry and Environment”. Konferensen ordnas för tionde gången och den är ett av de mest betydande arktiska evenemangen. Till konferensen väntas över 1 000 personer från 30 länder.

I Tromsö för Soini bilaterala diskussioner med utrikesminister Brende, besöker sekretariatet för Arktiska rådet samt deltar i diskussionsevenemanget om ekonomiskt samarbete i de nordliga områdena i Finland, Norge och Sverige. Under sitt besök träffar utrikesminister Soini också finska aktörer i Nordnorge.

Ytterligare upplysningar: ministerns diplomatiska rådgivare Kaisa Honka-Hallila, tfn 040 590 7973, rådgivare Anu Fredrikson, Finlands ambassad i Oslo, tfn +47 4797 0213.