Utrikesminister Soini: Ett fungerande arktiskt samarbete kräver att alla regionens stater bidrar 

Pressmeddelande 24/2016
1.2.2016

Finland är en aktiv part i samarbetet i den arktiska regionen. Klimatets uppvärmning har gjort det ännu viktigare att skydda regionens känsliga miljö och trygga levnadsvillkoren för de folk som bor där. Dessutom erbjuder den arktiska regionen ekonomiska möjligheter, framhöll utrikesminister Timo Soini i ett tal vid Center for Strategic and International Studies i Washington måndagen den 1 februari 2016.

Utrikesminister Soini upprepade det budskap som president Barack Obama framförde under GLACIER-konferensen i Alaska på hösten: Finland kan hjälpa. Vi har hög kompetens inom flera områden som är betydelsefulla i den arktiska regionen. Till exempel är 60 procent av alla världens isbrytare byggda i Finland.

Den arktiska regionen är också viktig som säkerhetspolitisk miljö. I och med Rysslands militära verksamhet och ockupation av Krim har Europas säkerhetspolitiska situation förändrats och vi måste noga bevaka stabiliteten i Arktis. Alla medlemsstater och observatörsstater i Arktiska rådet bör samarbeta för att upprätthålla säkerheten i regionen, påminde minister Soini i sitt tal.

Vi har mycket att vinna på det arktiska samarbetet, men det krävs att alla länder arbetar tillsammans. I en situation med internationella spänningar är det bra med ett praktiskt grepp. Ryssland har visat samarbetsvilja inom Arktiska rådet.

År 2017 efterträder Finland USA som ordförande i Arktiska rådet. Vi tror att det är viktigt med kontinuitet i Arktiska rådets arbete och att ordförandeländerna måste samarbeta. Både Finland och USA är engagerade i samarbetet, betonade utrikesminister Soini.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn +358 50 550 7546.