Utrikesminister Soini deltar i Arktiska rådets möte i Fairbanks

Pressmeddelande 78/2017
3.5.2017

Utrikesminister Timo Soini deltar i Arktiska rådets utrikesministermöte i Fairbanks, Alaska i Förenta staterna den 10–11 maj.

Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson är ordförande för mötet. Utrikesministrarna från alla Arktiska rådets medlemsländer förväntas delta i mötet. Under mötet undertecknas ett avtal om att främja internationellt forskningssamarbete om Arktis. Därtill kommer ordförandeskapet i Arktiska rådet att övergå från Förenta staterna till Finland.

Under mötet offentliggörs rapporter av rådets arbetsgrupper för miljömonitorering, identifiering av föroreningrisker, föregripande av miljöolyckor, för hållbar utveckling, bevarande av naturens mångfald och särskilda frågor i de arktiska havsområdena. I rapporterna ingår rekommendationer som utrikesministrarna beaktar när de fattar beslut om fortsatta åtgärder.

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och USA:s regeringar. I rådets arbete deltar också företrädare för regionens ursprungsfolk. Ordförandeskapet i rådet är tvåårigt.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis, tfn 050 462 4471

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.