Utrikesminister Kanervas tal vid mötet för OSSE:s permanenta råd

Utrikesminister Ilkka Kanervas tal vid mötet för OSSE:s permanenta råd i Wien den 10 januari 2008.

Minister Kanervas tal på engelska

ETYJ